Χρόνια Κόπωση

Χρόνια Κόπωση

Ο όρος κόπωση μπορεί να σχετίζεται είτε με την σωματική είτε με την πνευματική κόπωση και γενικά ορίζεται ως έλλειψη ενέργειας. Η κόπωση μπορεί να είναι συνέπεια υπερβολικής εργασίας ή σωματικής άσκησης, του ψυχικού στρες, της ύπαρξης κάποιας νόσου ή της έλλειψης ύπνου. Η χρόνια κόπωση είναι μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονη από την περιστασιακή κόπωση και δεν ανακουφίζεται από παράγοντες όπως η ανάπαυση, η κατανάλωση τροφής ή η μείωση του στρες. Η χρόνια κόπωση μπορεί να υποδηλώνει ορμονικές ανισορροπίες, καρδιαγγειακά νοσήματα, λοιμώξεις, διαταραχές του ανοσοποιητικού συτήματος, αναιμία ή άλλες διαταραχές και ο εργαστηριακός προληπτικός έλεγχος μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό πολλών από αυτές.

Share it