Το ROMA Score, γνωστό και ως Αλγόριθμος Κινδύνου Κακοήθειας των Ωοθηκών (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm), είναι ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνου που χρησιμοποιείται στον τομέα της γυναικολογίας και της ογκολογίας, για την αξιολόγηση της πιθανότητας κακοήθειας των ωοθηκών (καρκίνου), σε γυναίκες που έχουν πυελική μάζα ή όγκο ωοθηκών. Έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στον εάν θα απαιτηθεί περαιτέρω αξιολόγηση ή χειρουργική επέμβαση σε μια γυναίκα υπό διερεύνηση.

Ο αλγόριθμος ROMA συνδυάζει τη μέτρηση δύο βιοδεικτών του αίματος, του CA 125 και της HE4 (πρωτεΐνη ανθρώπινης επιδιδυμίδας 4), μαζί με την εμμηνοπαυσιακή κατάσταση, για τον υπολογισμό του κινδύνου κακοήθειας των ωοθηκών. Το CA 125 είναι μια πρωτεΐνη που μπορεί να αυξηθεί στο αίμα των γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών, ενώ η HE4 είναι μια άλλη πρωτεΐνη που επίσης σχετίζεται με τον καρκίνο των ωοθηκών. Η εμμηνοπαυσιακή κατάσταση μπορεί να επηρεάσει την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των συγκεκριμένων βιοδεικτών και συν-αξιολογείται.

Το ROMA Score υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν μαθηματικό τύπο που βασίζεται στα επίπεδα των βιοδεικτών και την κατάσταση της εμμηνόπαυσης και παρέχει μια αριθμητική τιμή ως ποσοστό που υποδεικνύει τον εκτιμώμενο κίνδυνο κακοήθειας των ωοθηκών. Ένα υψηλό σκορ ROMA υποδηλώνει υψηλότερη πιθανότητα καρκίνου των ωοθηκών.

Ο αλγόριθμος ROMA δεν αποτελεί οριστική διαγνωστική εξέταση, αλλά περισσότερο ένα εργαλείο εκτίμησης κινδύνου. Βοηθά τους ιατρούς στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για το αν θα χρειασθούν περαιτέρω αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις ή παραπομπή προς αντιμετώπιση.

Μεταξύ των γυναικών που παρουσιάζουν πυελική μάζα, η συνδυασμένη χρήση της HE4 και του CA125 χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο ROMA μπορεί να αυξήσει την ευαισθησία και την ειδικότητα στην εκτίμηση του κινδύνου - ακόμη και σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών σταδίου Ι / ΙΙ, σε σχέση με το CA 125 μόνο του.

  • Το ROMA προσδιορίζει με ακρίβεια το 94% των ασθενών με πυελική μάζα ως πάσχοντες από καρκίνο των ωοθηκών.
  • Το ROMA έχει υψηλότερη ειδικότητα από το CA 125 μόνο του.  Μεταξύ δέκα γυναικών με καρκίνο των ωοθηκών, το ROMA εντοπίζει μία επιπλέον ασθενή από ότι το CA 125 μόνο του (Ευαισθησία: ROMA 90% έναντι CA 125 79%).
  • Το ROMA έχει υψηλότερη ευαισθησία από το CA 125 μόνο του.  Μεταξύ δέκα γυναικών με καλοήθεις γυναικολογικές παθήσεις, το ROMA απορρίπτει μία επιπλέον ασθενή την οποία το CA 125 μόνο του θα περιλάμβανε ως πάσχουσα από καρκίνο των ωοθηκών (Ειδικότητα: ROMA 93% έναντι CA 125 86%).
  • Το ROMA έχει υψηλότερη ευαισθησία και ειδικότητα στην ανίχνευση καρκίνου των ωοθηκών σταδίου Ι/ΙΙ από ότι μόνο του το CA 125.ROMA Score.
     

Ο αλγόριθμος ROMA είναι σήμα κατατεθέν της Fujirebio Diagnostics, Inc.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it