Ο έλεγχος για τα αντισώματα έναντι των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου (anti-parietal cell antibodies, ΑPCA) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση ασθενών ύποπτων για κακοήθη αναιμία ή ανοσολογικής αιτιολογίας ανεπάρκεια βιταμίνης Β12 με ή χωρίς μεγαλοβλαστική αναιμία. Η παρουσία αντισωμάτων κατά των τοιχωματικών κυττάρων του στομάχου έχει σαν αποτέλεσμα την διαταραχή στην παραγωγή του ενδογενούς παράγοντα (IF) από αυτά τα κύτταρα. Αυτό οδηγεί σε κακοήθη αναιμία που οφείλεται σε αυτοάνοση διαδικασία. Έτσι ο προσδιορισμός των APCA χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της κακοήθους αναιμίας. Τα αντισώματα ΑPCA μπορεί να είναι αυξημένα σε ατροφική γαστρίτιδα και σε ορισμένες άλλες αυτοάνοσες καταστάσεις.

Τι σημαίνουν οι Παθολογικές Τιμές;
 
  • Αύξηση: Ατροφική γαστρίτιδα, αυτοάνοση κακοήθη αναιμία, σακχαρώδης διαβήτης, καρκίνος στομάχου, γαστρικό έλκος, νοσήματα θυρεοειδούς
Περισσότερες πληροφορίες για την Κακοήθη Αναιμία

Η κακοήθης αναιμία χαρακτηρίζεται από ατροφική γαστρίτιδα και είναι η τελική κατάσταση μιας προοδευτικής νόσου που είναι γνωστή ως αυτοάνοση χρόνια ατροφική γαστρίτιδα. Σε αυτή τη νόσο, η ανοσολογικής αιτιολογίας φλεγμονή οδηγεί στην καταστροφή των γαστρικών τοιχωματικών κυττάρων με επακόλουθο την αδυναμία παραγωγής του ενδογενούς παράγοντα και την αδυναμία απορρόφησης της διατροφικής βιταμίνης Β12. Η διάγνωση της κακοήθους αναιμίας περιλαμβάνει την παρουσία μακροκυτταρικής αναιμίας στο πλαίσιο της ανεπάρκειας της βιταμίνης Β12 καθώς και την τεκμηρίωση της παρουσίας αυτοαντισωμάτων και πιο συγκεκριμένα των αντισωμάτων κατά των τοιχωματικών κυττάρων (ΑPCA) και των αντισωμάτων έναντι του ενδογενούς παράγοντα (IFA). Τα αντισώματα ΑPCA δεσμεύονται στις άλφα- και βήτα-υπομονάδες της συνδεδεμένης με την μεμβράνη ΑΤΡάσης Η+/Κ+ (αντλία ιόντων υδρογόνου). Αντίθετα, τα αντισώματα IFA δεσμεύουν άμεσα τον ενδογενή παράγοντα, εμποδίζοντας την ικανότητά του να δεσμεύει τη βιταμίνη Β12. Τόσο τα αντισώματα ΑPCA όσο και τα αντισώματα IFA, είναι χρήσιμοι διαγνωστικοί δείκτες για την κακοήθη αναιμία.

Η παρουσία των αντισωμάτων ΑPCA έχει 81% ευαισθησία και 90% ειδικότητα για τη διάγνωση της ατροφικής γαστρίτιδας, ενώ η παρουσία των αντισωμάτων IFA έχει 27% ευαισθησία και 100% ειδικότητα. Ο συνδυασμός του ελέγχου των αντισωμάτων ΑPCA και IFA αποτελούν τη βέλτιστη τακτική για την αξιολόγηση των ασθενών με υποψία κακοήθους αναιμίας.

 

 

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it