URL path: Αρχική σελίδα // Διγοξίνη

Διγοξίνη

Η μέτρηση της διγοξίνης στον ορό χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των επιπέδων του φαρμάκου στον οργανισμό κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Η διγοξίνη (Digoxin, Lanoxin) χρησιμοποιείται στην προφυλακτική διαχείριση και τη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας και της ανωμαλίας Ebstein της τριγλώχινας και για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή ή κολπικό πτερυγισμό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία και την πρόληψη της επαναλαμβανόμενης παροξυσμικής κολπικής ταχυκαρδίας. Η παρακολούθηση των επιπέδων της διγοξίνης στον ορό πραγματοποιείται κατά την έναρξη της θεραπείας, όταν υπάρχει υποψία τοξικότητας καθώς και για την εκτίμηση της συμμόρφωσης των ασθενών προς τη θεραπεία. Αφού δημιουργηθεί μια σταθερή κατάσταση, ο τακτικός έλεγχος συνήθως δεν είναι απαραίτητος.

Η διγοξίνη είναι ένα καρδιακό γλυκοσίδιο με αμεσότερη δράση και λιγότερο παρατεταμένη επίδραση σε σχέση με τη διγιτοξίνη και απεκκρίνεται ταχέως με τα ούρα. Ο χρόνος ημίσειας ζωής είναι 32-51 ώρες στους ενήλικες και 11-50 ώρες στα παιδιά ενώ η μέγιστη συγκέντρωση επιτυγχάνεται σε 1-5 ώρες μετά τη λήψη. Τα επίπεδα σταθερής κατάστασης επιτυγχάνονται μετά από 7-11 ημέρες στους ενήλικες και μετά από 2-10 ημέρες στα παιδιά. Η κύρια ιδιότητα της καρδιακής γλυκοσίδης είναι η θετική ινότροπος δράση στο μυοκάρδιο. Μειώνει επίσης την ταχύτητα μετάδοσης μέσω του κολποκοιλιακού κόμβου και παρατείνει την ανερέθιστη περίοδο του κόμβου.

Τα συμπτώματα τοξικότητας από τη διγοξίνη περιλαμβάνουν ανορεξία, υπερκαλιαιμία, μεταβολές της νοητικής κατάστασης, ναυτία, έμετο, διάρροια, οπτική παραμόρφωση στην οποία τα αντικείμενα φαίνονται κίτρινα ή πράσινα ή έχουν ένα φωτοστέφανο γύρω τους. Σοβαρά τοξικά συμπτώματα είναι η βραδυκαρδία και ο κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Το 87% των ατόμων με επίπεδα > 2.0 ng/mL έχουν τοξικά συμπτώματα.

Πιθανές Ερμηνείες Παθολογικών Τιμών
 
  • Αύξηση: Ηπατική δυσλειτουργία, νεφρική δυσλειτουργία. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα όπως: αμιωδαρόνη, αντιόξινα, καπτοπρίλη, χολεστυραμίνη, κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη, φλεκαϊνίδη, φλουοξετίνη, γενταμικίνη, ηπαρίνη, ιβουπροφαίνη, ιτρακοναζόλη καολίνη-πηκτίνη, μιδαζολάμη, νεομυκίνη, νιτρενδιπίνη, φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοΐνη, προπαφαινόνη, κινιδίνη, ριφαμπίνη, σπιρονολακτόνη, βεραπαμίλη. Φυτικές ή φυσικές θεραπείες που περιέχουν καρδιακές γλυκοσίδες.
  • Μείωση: Φάρμακα που περιλαμβάνουν βισακοδύλη. Επίσης βότανα ή φυσικές θεραπείες που μειώνουν τη μέγιστη και ελάχιστη συγκέντρωση της διγοξίνης είναι το βαλσαμόχορτο (Hypericum perforatum). Άλλα βότανα ή φυσικές θεραπείες που περιλαμβάνουν Senna (Cassia senna, Cassia angustifolia).

 

 

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it