URL path: Αρχική σελίδα // Έρπης Τύπου 2 (HSV-2), Αντισώματα IgG

Έρπης Τύπου 2 (HSV-2), Αντισώματα IgG

Ο ορολογικός έλεγχος για τους ιούς του απλού Έρπητα χρησιμοποιείται για να καθορισθεί εάν ο ασθενής έχει εκτεθεί προηγουμένως στους συγκεκριμένους ιούς καθώς και για την εργαστηριακή διαφορική διάγνωση μεταξύ της μόλυνσης που προκαλείται από τους τύπους 1 και 2 του ιού του απλού Έρπητα, ειδικά σε ασθενείς με υποκλινική ή μη διεγνωσμένη ερπητική λοίμωξη.

Οι ερπητοϊοί (οικογένεια Herpesviridae) έχουν παγκόσμια εξάπλωση, προσβάλλουν τόσο ανθρώπους όσο και ζώα ενώ υπάρχουν αρκετές εκατοντάδες διαφορετικά είδη. Κοινό στοιχείο για όλα τα είδη των ερπητοϊών είναι το υψηλό επίπεδο μόλυνσης (το 60-90% πληθυσμού είναι φορείς) και η ικανότητα τους να παραμένουν σε λανθάνουσα κατάσταση στο σώμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η ιός του απλού Έρπητα (Herpes Simplex Virus, HSV) είναι το παθογόνο που προκαλεί το φυσαλιδώδες εξάνθημα (επιχείλιος έρπης και έρπης των γεννητικών οργάνων), εγκεφαλίτιδα και γενικευμένη μόλυνση στα νεογνά (νεογνικός έρπης). Οι ιοί του απλού Έρπητα έχουν για γονιδίωμα μια δίκλωνη αλυσίδα DNA (dsDNA) και έχουν ταξινομηθεί σε δυο διαφορετικούς τύπους, τον ιό του απλού Έρπητα τύπου 1 (HSV-1) και τον ιό του απλού Έρπητα τύπου 2 (HSV-2).

Η αρχική μόλυνση με τον ιό του απλού Έρπητα τύπου 1 εμφανίζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία και μεταδίδεται συνήθως με την επαφή. Η πύλη εισόδου είναι συνήθως ο στοματικός βλεννογόνος (στοματικός τύπος) και η λοίμωξη εκδηλώνεται συνήθως ως ουλοστοματίτιδα. Μετά από μια περίοδο επώασης περίπου 1 εβδομάδας εμφανίζεται φυσαλιδώδες εξάνθημα στο στόμα ή στο πρόσωπο, που μπορεί να συνοδεύεται από ναυτία, πυρετό ή δυσκολία στην κατάποση. Οι ιοί μετακινούνται κατά μήκος των νευρικών αξόνων προς το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ), όπου συνεχίζουν να υπάρχουν σε λανθάνουσα κατάσταση στο τρίδυμο γάγγλιο. Όπως με όλους τα ερπητοϊούς, ο ιός παραμένει στον ξενιστή-φορέα μόνιμα μετά την πρωτογενή μόλυνση. Μετά από αναζωπύρωση (ενδογενής υποτροπή), οι ιοί ακολουθούν την ίδια διαδρομή ανάποδα, από το ΚΝΣ προς την περιφέρεια, όπου προκαλούν το γνωστό φυσαλιδώδες εξάνθημα (επιχείλιος έρπης). Παρά την εγκατεστημένη ανοσία έναντι του ιού, οι αναζωπυρώσεις μπορεί να εκδηλώνονται επανειλημμένα, επειδή οι ιοί βρίσκεται συνεχώς μέσα στα νευρικά κύτταρα και δεν εισέρχονται στο μεσοκυττάριο χώρο, παραμένοντας έτσι μακριά από τους αμυντικούς μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος. Πιθανές επιπλοκές της λοίμωξης από τον HSV-1 περιλαμβάνουν την κερατοεπιπεφυκίτιδα και μια ιδιαίτερα θανατηφόρα μορφή εγκεφαλίτιδας.

Η αρχική μόλυνση με τον ιό του απλού Έρπητα τύπου 2 συμβαίνει στην ουρογεννητική περιοχή (τύπος γεννητικών οργάνων) και μπορεί να συμβεί ανεξάρτητα από την παρουσία λοίμωξης από τον ιό του απλού Έρπητα τύπου 1. Οι νόσος εμφανίζεται με αυτό-ιώμενες βλάβες ή έλκη που μπορεί να συνοδεύονται από γριππώδη συμπτώματα (πυρετό, διογκωμένοι λεμφαδαδένες). Ο ιός του απλού Έρπητα τύπου 2 παραμένει σε λανθάνουσα κατάσταση στα γάγγλια της οσφυοϊερής μοίρας ή στους περιφερικούς ιστούς, από όπου μπορεί να προκαλεί επεισόδια ενεργού έρπητα των γεννητικών οργάνων. Οι νευρολογικές επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες και πιο ήπιες σε σχέση με τις αντίστοιχες από τον ιό του απλού Έρπητα τύπου 1. Από την άλλη πλευρά, οι μολύνσεις των νεογέννητων βρεφών (νεογνικός έρπης) στις περιπτώσεις έρπητα των γεννητικών οργάνων της μητέρας, έχουν πολύ υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Η μετάδοση του ιού του απλού Έρπητα τύπου 2 γίνεται συνήθως με τη σεξουαλική επαφή και ως εκ τούτου, οι μολύνσεις αυτού του τύπου δεν παρατηρούνται πριν την εφηβεία.

 

 

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it