URL path: Αρχική σελίδα // Ιντερλευκίνη 8 (IL-8)

Ιντερλευκίνη 8 (IL-8)

Η ιντερλευκίνη 8 (IL-8), γνωστή επίσης ως GCP-1, ΝΑΡ-1 και CXCL8, είναι μέλος της CXC οικογένειας των χημειοκινών. Μέχρι τώρα έχουν βρεθεί 15 μέλη της οικογένειας CXC στον άνθρωπο, με μέγεθος που κυμαίνεται από 8 ως 12 kDa.Τα περισσότερα γονίδια της οικογένειας βρίσκονται στο χρωμόσωμα 4. Η IL-8 διεγείρει επιλεκτικά την ικανότητα των ουδετερόφιλων και των Τ-λεμφοκυττάρων να εισβάλουν σε τραυματισμένους και σε ιστούς που φλεγμαίνουν. Η IL-8 που προέρχεται από τα μονοκύτταρα του περιφερικού αίματος είναι μια 10 kDa πρωτεΐνη που έχει τουλάχιστον 4 μορφές (με μέγεθος 77, 72, 70 και 69 αμινοξέα) οι οποίες διαφέρουν ως προς το μήκος των αμινο-τελικών τους άκρων και σχηματίζουν εύκολα διμερή σε διάλυμα. Οι δύο γέφυρες κυστίνης που υπάρχουν είναι απαραίτητες για την βιολογική δραστικότητα της IL-8. Εξωγενή ερεθίσματα όπως το LPS, αλλά επίσης και η IL-1, το TNF-α και το TNF-β, επάγουν την έκκριση της IL-8 σε μια ποικιλία διαφορετικών τύπων κυττάρων συμπεριλαμβανομένων των μονοκυττάρων, των ενδοθηλιακών και επιθηλιακών κυττάρων, των μονοπύρηνων κυττάρων του περιφερικού αίματος, των ινοβλαστών του δέρματος, των κερατινοκυττάρων, των ουδετερόφιλων, των ηπατοκυττάρων, των αρθρικών κυττάρων και των Τ-λεμφοκυττάρων.

Όταν η IL-8 ενίεται υποδορίως σε αρουραίους, τόσο τα λεμφοκύτταρα όσο και τα ουδετερόφιλα μεταναστεύουν στο σημείο της ένεσης εντός 3 ωρών. Σε χαμηλές δόσεις, μεταναστεύουν μόνο τα λεμφοκύτταρα προς το σημείο της ένεσης, ενώ σε υψηλότερες δόσεις μεταναστεύουν κυρίως τα ουδετερόφιλα. Βρέθηκε ότι τα Τ-λεμφοκύτταρα είναι 10 φορές πιο ευαίσθητα στην IL-8 από ότι τα ουδετερόφιλα. Η IL-8 ασκεί τις δράσεις της μέσω ειδικών υποδοχέων της κυτταρικής μεμβράνης που έχουν δύο θέσεις σύνδεσης για την κυτοκίνη. Η πυκνότητα των υποδοχέων προσδιορίζεται από τον τύπο των κυττάρων και κυμαίνεται από 300 στα T-λεμφοκύτταρα έως 20.000 στα ουδετερόφιλα. Μετά τη δέσμευση της IL-8 στον υποδοχέα της, μετακινούνται μαζί εντός του κυττάρου. Εκτός από τη χημειοτακτική της δράση, η IL-8 έχει και άλλα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στα ουδετερόφιλα πυροδοτεί την έκκριση των ανιόντων υπεροξειδίου και των λυσοσωμικών ενζύμων και έτσι έμμεσα αυξάνει τη διαπερατότητα των αιμοφόρων αγγείων. Η IL-8 αυξάνει επίσης τη μυκητοκτόνο δράση έναντι της Candida albicans. Τα ουδετερόφιλα απελευθερώνονται πιο εύκολα από τον μυελό των οστών υπό την επίδραση αυτής της κυτοκίνης. In vitro, η IL-8 διεγείρει την έκφραση των Mac-1, CR1, p150 και LFA-1 στα ουδετερόφιλα γεγονός που επιτρέπει την προσκόλληση τους στα ενεργοποιημένα αγγειακά ενδοθηλιακά κύτταρα που εκφράζουν το ICAM-1. Αυτό το γεγονός μπορεί να ευθύνεται για τη συσσώρευση των ουδετερόφιλων στις θέσεις ένεσης της IL-8. Άλλα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η προερχόμενη από τα ενδοθηλιακά κύτταρα IL-8, μπορεί να λειτουργεί για να μετριάσει τα φλεγμονώδη γεγονότα στη διεπαφή μεταξύ του τοιχώματος του αγγείου και του αίματος, μέσω της αναστολής της προσκόλλησης των ουδετερόφιλων στα ενεργοποιημένα από την κυτοκίνη ενδοθηλιακά κύτταρα. Ως εκ τούτου, αυτά τα κύτταρα φαίνεται να προστατεύονται από τη βλάβη που θα προκαλούσαν τα ουδετερόφιλα. Στα βασεόφιλα, εκτός από τις χημειοτακτικές επιδράσεις της, η IL-8 διεγείρει την απελευθέρωση ισταμίνης σε ατοπικά καθώς και σε υγιή άτομα.

Η ιδιότητα της IL-8 να διεγείρει τη μετακίνηση των ουδετερόφιλων διαμέσου της ενδοθηλιακής μονοστοιβάδας in vitro, υποστηρίζει τον κεντρικό ρόλο αυτού του μορίου στην συσσώρευση των ουδετερόφιλων στις φλεγμονώδεις βλάβες in vivo. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η IL-8 μπορεί να συμμετέχει στην παθογένεση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας μέσω της επαγωγής της μεσολαβούμενης από τα ουδετερόφιλα βλάβης του χόνδρου και της ψωρίασης.

Η συμμετοχή της IL-8 έχει δειχθεί σε ένα ευρύ φάσμα κλινικο-παθολογικών καταστάσεων: σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκων, άσθμα, βακτηριακές λοιμώξεις, καρκίνος ουροδόχου κύστης, ασυμβατότητα μετάγγισης, δερματίτιδα εξ επαφής, εμπύημα, απόρριψη μοσχεύματος, σπειραματονεφρίτιδα, ουρική αρθρίτιδα, αιμολυτικό ουραιμικό σύνδρομο, ανοσολογικές αγγειίτιδες, φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, λοίμωξη από τον ιό της γρίπης, αντίδραση Jarisch-Herxheimer, κακοήθειες του κεντρικού νευρικού συστήματος, έμφραγμα του μυοκαρδίου, λοίμωξη πλακούντα, σηψαιμία και ραγοειδίτιδα.

Εξαιτίας των γνωστών βιολογικών ιδιοτήτων της IL-8, η κυτοκίνη αυτή ιδιαίτερα σε συνδυασμούς με άλλους παράγοντες ενεργοποίησης των ουδετερόφιλων, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη στη θεραπεία ασθενών που πάσχουν από κοκκιοκυτταροπενία, σοβαρές λοιμώξεις έναντι των οποίων τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά, και σε ανοσοανεπάρκεια που προκαλείται από τον HIV.

 

 

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it