URL path: Αρχική σελίδα // Λανθάνιο (La)

Λανθάνιο (La)

Το Λανθάνιο είναι ένα μαλακό, ελατό, όλκιμο, ασημί-λευκό μέταλλο. Είναι χημικά ενεργό και είναι ένα από τα πιο δραστικά μέταλλα των σπανίων γαιών: οξειδώνεται γρήγορα στον αέρα και αντιδρά με το νερό για να σχηματίσει υδροξείδιο. Το Λανθάνιο αναφλέγεται εύκολα και τα άλατά του είναι συχνά πολύ αδιάλυτα.

Εφαρμογές του Λανθανίου

Το Λανθάνιο είναι μια από τις σπάνιες χημικές ουσίες, που μπορούν να βρεθούν στον οικιακό εξοπλισμό, όπως στην έγχρωμη τηλεόραση, σε λαμπτήρες φθορισμού και λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας και σε γυαλιά. Όλες οι σπάνιες χημικές ουσίες έχουν συγκρίσιμες ιδιότητες. Το οξείδιο του Λανθανίου χρησιμοποιείται στην κατασκευή ειδικών οπτικών (γυαλί προσρόφησης υπέρυθρων ακτίνων, φωτογραφικών μηχανών και φακών τηλεσκοπίων). Προστίθεται σε μικρές ποσότητες για να βελτιώσει την πλαστικότητα και την ανθεκτικότητα του χάλυβα. Το Λανθάνιο χρησιμοποιείται ακόμη στους καταλύτες ζεόλιθου που χρησιμοποιούνται στην διύλιση του πετρελαίου.

Το Λανθάνιο σπάνια μπορεί να βρεθεί στη φύση, καθώς υπάρχει σε πολύ μικρές ποσότητες. Η χρήση Λανθανίου αυξάνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι κατάλληλο για την παραγωγή καταλυτών και για χρήση στην υαλουργία.

Επιπτώσεις του Λανθανίου στην ανθρώπινη υγεία

Το Λανθάνιο είναι επικίνδυνο κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον, λόγω του γεγονότος ότι μπορεί να εισπνευστεί με τον αέρα. Μπορεί να προκαλέσει πνευμονική εμβολή, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας έκθεσης. Το Λανθάνιο μπορεί επίσης να προκαλέσει καρκίνο του πνεύμονα, όταν εισπνέεται. Τέλος, αποτελεί απειλή για το ήπαρ επειδή συσσωρεύεται στο ανθρώπινο σώμα.

Το Λανθάνιο δεν έχει κάποιο γνωστό βιολογικό ρόλο. Το Λανθάνιο απορροφάται πολύ λίγο μετά από κατάποση. Το ανθρακικό Λανθάνιο χορηγείται θεραπευτικά για να απορροφήσει την περίσσεια φωσφορικών ιόντων σε ασθενείς στο τελευταίο στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας.

Ενώ το Λανθάνιο έχει φαρμακολογικά αποτελέσματα σε διάφορους υποδοχείς και διαύλους ιόντων, η ειδικότητα του για τον υποδοχέα GABA είναι μοναδική μεταξύ των τρισθενών κατιόντων. Το Λανθάνιο δρα στο ίδιο ρυθμιστικό σημείο επί του υποδοχέα GABA όπως και ο Ψευδάργυρος. Το κατιόν Λανθανίου (La3+) είναι ένας θετικός ρυθμιστής των υποδοχέων GABA, αυξάνοντας τον χρόνο που παραμένει ανοιχτό το κανάλι και μειώνοντας την απευαισθητοποίηση του υποδοχέα.

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Λανθανίου

Το Λανθάνιο απορρίπτεται στο περιβάλλον σε πολλά διαφορετικά μέρη, κυρίως από τις βιομηχανίες πετρελαίου. Μπορεί επίσης να εισέλθει στο περιβάλλον από την απόρριψη του οικιακού εξοπλισμού. Το Λανθάνιο συσσωρεύεται σταδιακά στο έδαφος και το νερό και οδηγεί τελικά σε αυξανόμενες συγκεντρώσεις σε ανθρώπους, ζώα και τα σωματίδια του εδάφους. Το Λανθάνιο συσσωρεύεται έντονα στα μύδια και άλλα θαλασσινά.

Πώς μπορεί κάποιος να διαπιστώσει αν έχει εκτεθεί στο Λανθάνιο;

Μπορούμε να μετρήσουμε τα επίπεδα του Λανθανίου στο αίμα και στα περισσότερα βιολογικά υλικά.

Ο προσδιορισμός των μετάλλων γίνεται με την μέθοδο ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Φασματομετρία Μάζας σε Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού), μιας μεθόδου που παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλών μετάλλων. Η ευαισθησία και η ακρίβεια της είναι σημαντικά καλύτερη σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο της ατομικής απορρόφησης, έχοντας την ικανότητα να μετράει μέταλλα σε συγκεντρώσεις μέχρι 1 στα 1015 (1 στα 1 τετράκις εκατομμύρια, ppq)!

 

 

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it