URL path: Αρχική σελίδα // Στρόντιο (Sr)

Στρόντιο (Sr)

Το Στρόντιο είναι ένα φυσικό στοιχείο που βρίσκεται σε βράχους, στο χώμα και τη σκόνη, στον άνθρακα και το πετρέλαιο. Το Στρόντιο που υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον δεν είναι ραδιενεργό και αναφέρεται ως σταθερό Στρόντιο ή απλά Στρόντιο. Το Στρόντιο στο περιβάλλον υπάρχει σε τέσσερα σταθερά ισότοπα, τα 84Sr, 86Sr, 87Sr και 88Sr. Οι ενώσεις του Στροντίου χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κεραμικών και γυάλινων προϊόντων, στα πυροτεχνήματα, σε χρώματα, στους λαμπτήρες φθορισμού και σε φάρμακα. Το Στρόντιο μπορεί επίσης να υπάρχει και σε διάφορα ραδιενεργά ισότοπα, με το πιο κοινό να είναι το 90Sr. Το 90Sr παράγεται σε πυρηνικούς αντιδραστήρες ή κατά τη διάρκεια της έκρηξης των πυρηνικών όπλων. Το ραδιενεργό Στρόντιο παράγει σωματίδια βήτα, καθώς διασπάται. Ο χρόνος ημίσειας ζωής του 90Sr είναι 29 χρόνια.

Η έκθεση σε σταθερό ή ραδιενεργό Στρόντιο γίνεται από την κατάποση μολυσμένων τροφίμων ή πόσιμου νερού ή με την αναπνοή μολυσμένου αέρα. Στα παιδιά, τα υψηλά επίπεδα σταθερού Στροντίου μπορεί να επηρεάσουν την ανάπτυξη των οστών. Τα υψηλά επίπεδα ραδιενεργού Στροντίου μπορεί να προκαλέσουν αναιμία ή καρκίνο.

Πώς εισέρχεται το Στρόντιο στο περιβάλλον;
 
  • Στον αέρα, το Στρόντιο βρίσκεται ως σκόνη, η οποία τελικά επικάθεται πάνω στη γη και τα νερά.
  • Μερικές ενώσεις του Στροντίου διαλύονται στο νερό.
  • Μερικές ενώσεις του Στροντίου στο έδαφος μπορεί να διαλυθούν στο νερό και να προχωρήσουν βαθύτερα στο χώμα και τα υπόγεια ύδατα.
  • Η ραδιενεργός διάσπαση και η απολύμανση είναι οι μόνοι τρόποι για τη μείωση του 90Sr στο περιβάλλον.
Πώς εκτίθεται κάποιος στο Στρόντιο;
 
  • Μπορεί κάποιος να εκτεθεί σε χαμηλά επίπεδα σταθερού και ραδιενεργού Στροντίου με την αναπνοή του αέρα, την κατανάλωση των τροφίμων ή του πόσιμου νερού.
  • Τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό είναι οι μεγαλύτερες πηγές έκθεσης σε Στρόντιο.
  • Μπορεί κάποιος να εκτεθεί σε ραδιενεργό Στρόντιο αν καταναλώνει τρόφιμα που καλλιεργούνται σε μολυσμένα εδάφη ή πλησιάσει κοντά σε πηγή ραδιενεργού Στροντίου.
Πώς μπορεί το Στρόντιο να επηρεάσει την υγεία;

Η έκθεση σε χαμηλά επίπεδα σταθερού Στροντίου δεν έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει την υγεία των ενηλίκων, αλλά μπορεί να προξενήσει βλάβες στα οστά των παιδιών που αναπτύσσονται.

Τα υψηλά επίπεδα ραδιενεργού Στροντίου μπορεί να προξενήσουν βλάβες στο μυελό των οστών και να προκαλέσουν αναιμία και αιμορραγίες καθώς και καρκίνο των οστών.

Το Στρόντιο είναι φυσικώς και χημικώς παρόμοιο με το Ασβέστιο και το ανθρώπινο σώμα απορροφά το Στρόντιο σαν να ήταν Ασβέστιο. Ένα ειδικό άλας του Στροντίου χρησιμοποιείται για την οστεοπόρωση. Το Στρόντιο σε μεγάλες δόσεις διεγείρει τον σχηματισμό των οστών και μειώνει την οστική απορρόφηση. Η μισή από την αύξηση στην οστική πυκνότητα οφείλεται στο ότι το Στρόντιο έχει μεγαλύτερη ατομική πυκνότητα από αυτή του Ασβεστίου, ενώ η άλλη μισή οφείλεται στην πραγματική αύξηση της οστικής μάζας.

Το Στρόντιο έχει δειχθεί ότι όταν εφαρμόζεται τοπικά στο δέρμα, επιταχύνει την ταχύτητα ανάπλασης της επιδερμίδας .

Πώς μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος έκθεσης στο Στρόντιο;

Έχοντας μια ισορροπημένη διατροφή με επαρκείς ποσότητες βιταμίνης D, Ασβεστίου και πρωτεΐνης, μειώνεται η ποσότητα του Στροντίου που απορροφάται.

Πώς μπορεί κάποιος να διαπιστώσει αν έχει εκτεθεί στο Στρόντιο;

Όλοι οι άνθρωποι έχουν μικρές ποσότητες σταθερού Στροντίου στο σώμα τους.Υπάρχουν δύο τύποι εξετάσεων. Ο ένας είναι να ελεγχθεί αν υπάρχει έκθεση σε μεγάλες δόσεις ακτινοβολίας και ο άλλος είναι να ελεγχθεί αν υπάρχει (και πόσο) Στρόντιο μέσα στο σώμα. Ο πρώτος τύπος εξέτασης αναζητά αλλαγές στα κύτταρα του αίματος ή στα χρωμοσώματα χωρίς όμως να μπορεί να προσδιοριστεί αν η ακτινοβολία προέρχεται από το Στρόντιο. Ο δεύτερος τύπος εξετάσεων περιλαμβάνει αναλύσεις αίματος, κοπράνων, ούρων, σιέλου.

Μπορούμε να μετρήσουμε τα επίπεδα του Στροντίου στο αίμα και στα περισσότερα βιολογικά υλικά.

Ο προσδιορισμός των μετάλλων γίνεται με την μέθοδο ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Φασματομετρία Μάζας σε Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού), μιας μεθόδου που παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλών μετάλλων. Η ευαισθησία και η ακρίβεια της είναι σημαντικά καλύτερη σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο της ατομικής απορρόφησης, έχοντας την ικανότητα να μετράει μέταλλα σε συγκεντρώσεις μέχρι 1 στα 1015 (1 στα 1 τετράκις εκατομμύρια, ppq)!

 

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it