URL path: Αρχική σελίδα // Θόριο (Th)

Θόριο (Th)

Το Θόριο είναι ένα φυσικό, ραδιενεργό στοιχείο. Στο περιβάλλον, το Θόριο υπάρχει σε συνδυασμό με άλλα μέταλλα, όπως το Πυρίτιο. Μικρές ποσότητες Θορίου βρίσκονται σε όλα τα πετρώματα, στο χώμα, στο νερό, στα φυτά και στα ζώα. Το έδαφος περιέχει κατά μέσο όρο περίπου 6 μέρη Θορίου ανά ένα εκατομμύριο μέρη εδάφους (6 ppm). Περισσότερο από το 99% του φυσικού Θορίου υπάρχει με τη μορφή του Θορίου-232 (232Th). Το 232Th διασπάται σε δύο τμήματα, ένα μικρό τμήμα που ονομάζεται «άλφα ακτινοβολία» και ένα μεγαλύτερο τμήμα που ονομάζεται «προϊόν διάσπασης». Το προϊόν διάσπασης επίσης δεν είναι σταθερό και εξακολουθεί να διασπάται και με μια σειρά διαδοχικών προϊόντων διάσπασης προκύπτει τελικά ένα σταθερό προϊόν. Κατά τη διάρκεια αυτών των διαδικασιών διάσπασης, παράγονται ραδιενεργές ουσίες που περιλαμβάνουν το Ράδιο και το Ραδόνιο.

Το Θόριο χρησιμοποιείται στην παραγωγή κεραμικών και μεταλλικών κραμάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία φυσικού αερίου, στην αεροδιαστημική βιομηχανία και σε πυρηνικούς αντιδραστήρες. Το Θόριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας. Το Θόριο είναι μια ραδιενεργός ουσία που υπάρχει φυσικά στο περιβάλλον. Έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί καρκίνο του πνεύμονα, του παγκρέατος και των κυττάρων του αίματος σε εργαζόμενους που εκτίθενται σε υψηλά επίπεδα Θορίου στον αέρα.

Πώς εισέρχεται το Θόριο στο περιβάλλον;
 
 • Το Θόριο αποτελεί φυσικό τμήμα του περιβάλλοντος
 • Το Θόριο μετατρέπεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς σε άλλες ραδιενεργές ουσίες. Χρειάζονται περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια ώστε το μισό του Θορίου-232 να αλλάξει σε νέες μορφές
 • Καθώς οι βράχοι διαβρώνονται από τον αέρα και το νερό, το Θόριο και όλα τα άλλα συστατικά των πετρωμάτων γίνονται μέρος του εδάφους
 • Το Θόριο στο έδαφος μπορεί να μετακινηθεί σε ποτάμια και λίμνες
 • Η σκόνη και οι ηφαιστειακές εκρήξεις αποτελούν τις φυσικές πηγές του Θορίου στον αέρα
 • Η καύση του άνθρακα μπορεί να απελευθερώσει μικρές ποσότητες Θορίου στον αέρα
 • Τα ορυχεία που εξορύσσουν πετρώματα που περιέχουν Θόριο ή βιομηχανίες που επεξεργάζονται προϊόντα που περιέχουν Θόριο, μπορεί επίσης να απελευθερώσουν Θόριο στο περιβάλλον
Πώς εκτίθεται κάποιος στο Θόριο;
 
 • Όλοι έχουν εκτεθεί (και εκτίθενται) σε μικρές ποσότητες Θορίου από τον αέρα, το νερό και τα τρόφιμα
 • Με την αναπνοή του αέρα κοντά στις εγκαταστάσεις όπου γίνεται επεξεργασία μεταλλευμάτων που περιέχουν ουράνιο, φώσφορο ή κασσίτερο
 • Κάτοικοι σπιτιών που χτίστηκαν σε έδαφος με υψηλά επίπεδα Θορίου
 • Εργαζόμενοι σε βιομηχανίες εξόρυξης ουρανίου, θορίου, κασσίτερου και φωσφορικών και σε βιομηχανίες παραγωγής μετάλλων μπορεί να εκτεθούν σε υψηλότερα επίπεδα Θορίου
 • Ζώντας κοντά σε χώρους διάθεσης ραδιενεργών αποβλήτων
Πώς μπορεί το Θόριο να επηρεάσει την υγεία;

Μελέτες σε εργαζόμενους σε βιομηχανίες επεξεργασίας Θορίου έχουν δείξει ότι η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων σκόνης Θορίου, έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη πιθανότητα πνευμονικής νόσου. Άνθρωποι που έκαναν ένεση Thorotrast, μιας ένωσης του Θορίου που χρησιμοποιήθηκε ως σκιαγραφικό μέσο (για τη λήψη ακτινογραφιών) μεταξύ των ετών 1928 και 1955, παρουσίασαν νοσήματα του ήπατος και του αίματος.

Το Θόριο είναι άοσμο και άγευστο και υπάρχει φυσικά σε πολύ μικρές ποσότητες σχεδόν παντού στη Γη. Ο μέσος άνθρωπος περιέχει περίπου 100 μικρογραμμάρια Θορίου και συνήθως καταναλώνει 3 μικρογραμμάρια Θορίου κάθε ημέρα. Μετά την κατάποση το Θόριο κατά 99.98% απομακρύνεται από το σώμα. Από το Θόριο που παραμένει στον οργανισμό, το 75% συσσωρεύεται στα οστά.

Πώς μπορεί κάποιος να διαπιστώσει αν έχει εκτεθεί στο Θόριο;

Μπορούμε να μετρήσουμε τα επίπεδα του χημικού στοιχείου Θορίου (όχι της ραδιενέργειάς του) στο αίμα και στα περισσότερα βιολογικά υλικά.

Ο προσδιορισμός των μετάλλων γίνεται με την μέθοδο ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, Φασματομετρία Μάζας σε Επαγωγικά Συζευγμένο Πλάσμα Αργού), μιας μεθόδου που παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης πολλών μετάλλων. Η ευαισθησία και η ακρίβεια της είναι σημαντικά καλύτερη σε σύγκριση με τη συμβατική μέθοδο της ατομικής απορρόφησης, έχοντας την ικανότητα να μετράει μέταλλα σε συγκεντρώσεις μέχρι 1 στα 1015 (1 στα 1 τετράκις εκατομμύρια, ppq)!

 

 

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it