URL path: Αρχική σελίδα // Blog // Υπογονιμότητα - SpermaScan® // SpermaScan® Έλεγχος Ανδρικής Γονιμότητας (Έντυπο)
Blog
Υπογονιμότητα - SpermaScan®

SpermaScan® Έλεγχος Ανδρικής Γονιμότητας (Έντυπο)

Η ανδρική υπογονιµότητα έχει λύση

Η ανδρική υπογονιµότητα είναι ένα από τα πιο συνηθισµένα και όµως τόσο περίπλοκα ζητήµατα υγείας που απασχολεί χιλιάδες ζευγάρια σε όλον τον κόσµο. Οφείλεται σε διάφορες αιτίες, οι οποίες ως επί το πλείστον, αποδίδονται στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Εξαιτίας όµως λανθασµένων κοινωνικών πεποιθήσεων και στερεοτύπων η ανδρική υπογονιµότητα έχει συνδεθεί µε την ανικανότητα, γεγονός που λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας για να ζητήσουν οι άνδρες τη σωστή ιατρική συµβουλή και να κατανοήσουν ότι η ανδρική υπογονιµότητα έχει λύση!

Στη Διαγνωστική Αθηνών η επιστήµη είναι µε το µέρος σας. Οι εξειδικευµένες και ακριβείς εξετάσεις ανδρολογίας που σας προσφέρουµε αποτελούν το πρώτο βήµα στον εντοπισµό του προβλήµατος και µε τη βοήθεια του γιατρού θα σας επιτρέψουν να βιώσετε τη µοναδική εµπειρία της πατρότητας.


Με αξιοπιστία, εγκυρότητα αλλά κυρίως µε σεβασµό για κάθε εξεταζόµενο, η Διαγνωστική Αθηνών σας δίνει τις απαντήσεις που χρειάζεστε!

Γιατί να επιλέξετε εµάς

H Διαγνωστική Αθηνών σας παρέχει µια εκτεταµένη σειρά εργαστηριακών αναλύσεων για τη διερεύνηση της ανδρικής ® γονιµότητας, το SpermaScan . Είναι το µοναδικό εργαστήριο στην Ελλάδα που παρέχει τις πιο έγκυρες και εξειδικευµένες εξετάσεις που αφορούν το σπέρµα και ένα από τα καλύτερα οργανωµένα, ανεξάρτητα, ιατρικά εργαστήρια για τη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιµότητας.

1. Πληρότητα Εργαστηρίου: Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του σπέρµατος, ορισµένα ευρήµατα µπορεί να υποδείξουν την ανάγκη για πρόσθετες εξετάσεις. Στη Διαγνωστική Αθηνών, ένα σύγχρονο ιατρικό εργαστήριο, έχουµε την ικανότητα να κάνουµε όλες τις εξετάσεις που µπορεί να απαιτηθούν είτε στο σπέρµα, είτε στα ούρα, είτε στο αίµα του ασθενούς, προκειµένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της ανδρικής υπογονιµότητας.

2. Ιατρική γνωµάτευση. Τα τελικά αποτελέσµατα δεν αποτελούν µόνο αριθµούς και µετρήσεις. Αντιπροσωπεύουν µια ιατρική πραγµατικότητα. Τα αποτελέσµατα συζητούνται και αναλύονται από τον ιατρό του εργαστηρίου στον ασθενή, διευκρινίζοντας πιθανές απορίες. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα συζητούνται µε τον θεράποντα ιατρό σας, βοηθώντας και συµµετέχοντας ώστε να δηµιουργηθεί εγκαίρως το κατάλληλο σχέδιο θεραπευτικής παρέµβασης.

3. Οι διαδικασίες όλων των εξετάσεων στο σπέρµα διενεργούνται σύµφωνα µε τις τελευταίες κατευθυντήριες γραµµές της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

4. Συνεργαζόµαστε στενά µε ερευνητικά και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειµένου να µπορούµε να παρέχουµε στους ασθενείς και τους επιστήµονες υγείας που µας εµπιστεύονται, ένα πολύ µεγάλο αριθµό εξειδικευµένων και καινοτόµων εργαστηριακών αναλύσεων που αφορούν την διερεύνηση της ανδρικής υπογονιµότητας.


Η πιο ολοκληρωµένη και αξιόπιστη σειρά εξετάσεων ανδρολογίας

5. Διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες. Η Διαγνωστική Αθηνών εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί και είναι πιστοποιηµένη µε το πρότυπο ISO 9001:2008 (πλέον ISO 9001:2015) και επιπλέον της συµµετοχής στους τυπικούς εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους συµµετέχουµε σε εξειδικευµένους ποιοτικούς ελέγχους (RfB Γερµανίας) που αφορούν στο σπερµοδιάγραµµα και τις υπόλοιπες αναλύσεις σπέρµατος.

6. Χώρος: Στη Διαγνωστική Αθηνών διαθέτουµε έναν ιδιαίτερο, διακριτικό χώρο για τη λήψη του δείγµατος, εφοδιασµένο µε TV & WiFi µε σκοπό την άνεση του ασθενούς κατά την λήψη του δείγµατος.

7. Εύκολη διαδικασία ραντεβού. Υπάρχει η δυνατότητα για ραντεβού τις καθηµερινές από τις 7.30 το πρωί ως τις 19.30 το βράδυ και επιπλέον το Σάββατο από τις 8.00 µέχρι τις 11.30 το πρωί.

8. Εξαιρετικά γρήγοροι χρόνοι απαντήσεων και δυνατότητα εφόσον παραστεί ανάγκη, έκδοση των αποτελεσµάτων αυθηµερόν. Τα αποτελέσµατα του σπερµοδιαγράµµατος (όπως και όλων των εξετάσεων) µπορούν να σταλούν µε e-mail, fax και ταχυδροµικώς είτε να παραληφθούν από το εργαστήριο, φροντίζοντας πάντοτε τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου.

9. Οι τιµές µας για όλες τις απαραίτητες εργαστηριακές εξετάσεις είναι οι ανταγωνιστικότερες.


Το ειδικό εργαστήριο στον έλεγχο της ανδρικής γονιµότητας

Εξετάσεις SpermaScan®
 
 • Πλήρες Σπερµοδιάγραµµα
 • Κατακερµατισµός Σπερµατικού DNA
 • Καλλιέργειες Σπέρµατος
 • Ανίχνευση Παθογόνων µε Μοριακό Έλεγχο (PCR)
 • Βιοχηµικές Εξετάσεις Σπέρµατος
 • Ανοσολογικές Εξετάσεις Σπέρµατος
 • Ορµονολογικές Εξετάσεις
 • Γενετικές Αναλύσεις
  • Καρυότυπος
  • Μικροελλείψεις Χρωµοσώµατος Υ
  • Έλεγχος Κυστικής Ίνωσης
 • Βιωσιµότητα Σπερµατοζωαρίων
 • Υποωσµωτική Διόγκωση Σπερµατοζωαρίων (HOS Test)
 • Προσδιορισµός Ελεύθερων Ριζών Οξυγόνου (ROS)
 • Μέτρηση Αντιοξειδωτικού Δυναµικού Σπέρµατος
 • Μέτρηση Κυτοκινών Σπέρµατος

Βρίσκουµε τις αιτίες. Επιλέγετε τις λύσεις

 

Share it