Ο έλεγχος για αντισώματα έναντι του αντιγόνου Ri χρησιμοποιείται για τον έλεγχο ασθενών με πιθανό παρανεοπλασματικό σύνδρομο.

Τα αντισώματα έναντι του αντιγόνου Ri (ονομάζονται επίσης αντισώματα Nova 1 ή ANNA-2 ή ειδικά αντι-νευρωνικά πυρηνικά αντισώματα 2), είναι σπανιότερα από τα αντισώματα έναντι του αντιγόνου Hu, αλλά μπορούν να εμφανιστούν σε παρανεοπλασματική αισθητικο-παρεγκεφαλιδική αταξία ή και σε παρανεοπλασματική εγκεφαλομυελίτιδα. Η παρουσία αυτών των αντισωμάτων συνδέεται στενά με τον μικροκυτταρικό καρκίνο των πνευμόνων. Τα νευρολογικά συμπτώματα μπορεί να προηγηθούν της διάγνωσης του καρκίνου έως και πέντε χρόνια νωρίτερα.

Δείτε επίσης: Αντινευρωνικά Αντισώματα

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it