URL path: Αρχική σελίδα // AndroScan® Comprehensive

AndroScan® Comprehensive

Το AndroScan® Comprehensive της Διαγνωστικής Αθηνών αποτελεί μια πρωτοποριακή μοριακή εξέταση που επιτρέπει την ανίχνευση των υποχρεωτικά παθογόνων, των δυνητικά παθογόνων μικροοργανισμών καθώς και των μυκήτων, προκειμένου να διευκρινισθεί η αιτιολογία των οξέων και χρόνιων φλεγμονών του ουροποιογεννητικού συστήματος του άνδρα.

Τα νοσήματα του γεννητικού συστήματος του άνδρα αποτελούν την κύρια αιτία της μείωσης της ανδρικής αναπαραγωγικής λειτουργίας. Το γεγονός αυτό έχει μεγάλη κοινωνική και οικονομική σημασία, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη σημερινή μείωση των γεννήσεων.

Ο συνδυασμός των διαδικασιών λοίμωξης και φλεγμονής, ο οποίος μακροπρόθεσμα καθορίζει και το μέγεθος της βλάβης στη γονιμότητα, θεωρείται ο κύριος λόγος εμφάνισης των νοσημάτων του γεννητικού συστήματος στον άνδρα. Η χρόνια φλεγμονή έχει ως αποτέλεσμα την παρατεταμένη τοξική επίδραση στο βλαστικό επιθήλιο, διαταράσσει τον αιματο-ορχικό φραγμό, επηρεάζει τις ρεολογικές ιδιότητες και τη χημική σύνθεση του σπερματικού πλάσματος και μπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη αυτοάνοσων αντιδράσεων, όπως το σχηματισμό αντισπερμικών αντισωμάτων. Η πρόοδος της φλεγμονής προκαλεί την εμφάνιση μεγάλου αριθμού ενεργοποιημένων ανοσοκυττάρων, η οποία συνοδεύεται από υπερβολική παραγωγή ελεύθερων ριζών οξυγόνου και την αυξημένη έκκριση κυτοκινών και άλλων μορίων, με αποτέλεσμα και τη δευτεροπαθή φλεγμονή των αναπαραγωγικών ιστών.

Τόσο τα υποχρεωτικά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα παθογόνα όσο και οι ευκαιριακά παθογόνοι μικροοργανισμοί (όπως μύκητες, πρωτόζωα κλπ.) μπορεί να είναι η αιτία αυτών των νοσημάτων. Για τη διάγνωση αυτών των παθολογικών καταστάσεων συνιστώνται διάφορες εργαστηριακές εξετάσεις. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση κατά των Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Λοιμώξεων (IUSTI) για τη διάγνωση της ουρηθρίτιδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η χρώση ουρηθρικού επιχρίσματος, οι καλλιέργειες ή οι μοριακές τεχνικές (ΝΑΑΤ). Για τη βαλανίτιδα (φλεγμονή της βαλάνου του πέους) καλλιέργειες (με έμφαση στην αναζήτηση του μύκητα Candida) και ενδεχομένως μοριακές εξετάσεις. Για τη διάγνωση της προστατίτιδας προτείνονται διάφορες εξετάσεις με πιο σημαντική τη δοκιμασία Meares -Stamey ενώ οι απλές καλλιέργειες σπέρματος έχουν ευαισθησία περίπου 50% και για το λόγο αυτό δεν προτείνονται στη εργαστηριακή διερεύνηση της χρόνιας προστατίτδας.

Μέχρι πρόσφατα, όλα τα δεδομένα σχετικά με τους πιθανά μολυσματικούς παράγοντες του ουροποιογεννητικού συστήματος στον άνδρα προέρχονταν χρησιμοποιώντας τεχνικές βασισμένες στις κλασικές μικροβιολογικές καλλιέργειες, οι οποίες μέχρι και σήμερα εξακολουθούν να είναι οι μέθοδοι αναφοράς για τη διάγνωση μολυσματικών και φλεγμονωδών διεργασιών. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, έχουν εισαχθεί πολλές μοριακές τεχνικές στην εργαστηριακή ιατρική με αποτέλεσμα να έχουν ανακαλυφθεί πολλοί και σημαντικοί μικροοργανισμοί ως αιτιολογικοί παράγοντες διαφόρων παθολογικών καταστάσεων, οι οποίοι είναι δύσκολο ή ακόμη και αδύνατο να καλλιεργηθούν με τις κλασικές μικροβιολογικές μεθόδους. Πολλοί από αυτούς τους μικροοργανισμούς μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν άγνωστοι.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες απόψεις, οι ασθένειες του ουρογεννητικού συστήματος του άνδρα μπορεί να προκληθούν είτε από υποχρεωτικά παθογόνα (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis) είτε από ευκαιριακά παθογόνους μικροοργανισμούς, οι οποίοι μπορεί φυσιολογικά να βρίσκονται στο ουροποιογεννητικό σύστημα σε μικρούς αριθμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο απαιτείται ποσοτική αξιολόγηση προκειμένου να καθοριστεί ο ρόλος τους στην εμφάνιση νοσημάτων. Επίσης, συνηθισμένα μικρόβια όπως οι Σταφυλόκοκκοι (Staphylococcus sp.), οι Στρεπτόκοκκοι (Streptococcus sp.), τα Κορυνοβακτήρια (Corynebacterium sp.) και οι Γαλακτοβάκιλλοι (Lactobacillus sp.) μπορεί να βρεθούν σε μικρούς αριθμούς στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα ασυμπτωματικών ανδρών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το AndroScan® Comprehensive απευθύνεται σε άνδρες με πιθανά νοσήματα του γεννητικού συστήματος που μπορούν να προκληθούν από τη συνδυασμένη λοίμωξη και φλεγμονή και περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Μη ειδική ουρηθρίτιδα
 • Άλλη ουρηθρίτιδα
 • Ουρηθρικό σύνδρομο, μη καθορισμένο
 • Υπερπλασία του προστάτη
 • Οξεία προστατίτιδα
 • Χρόνια προστατίτιδα
 • Ορχίτιδα και επιδιδυμίτιδα
 • Βαλανίτιδα
 • Νόσος Peyronie
 • Φλεγμονώδεις παθήσεις της σπερματοδόχου κύστης
 • Φλεγμονώδεις παθήσεις του σπερματικού τόνου, του ελυτροειδούς χιτώνα των όρχεων και των σπερματικών πόρων

 

Περισσότερες πληροφορίες

Τα τελευταία χρόνια, έχουν αναπτυχθεί αρκετές ανεξάρτητες από καλλιέργειες, μοριακές τεχνικές που βασίζονται στην ανάλυση του DNA. Μια από αυτές είναι η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR) με καταγραφή των αποτελεσμάτων σε πραγματικό χρόνο (Real Time PCR). Αυτή η μέθοδος επιτρέπει την ποσοτική ανάλυση οποιουδήποτε αριθμού μικροοργανισμών σε ένα βιολογικό δείγμα. Η μέθοδος αναπτύχθηκε το 1996 ακολουθώντας την «κλασική» PCR. Η μέθοδος Real Time PCR παρέχει υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα ισοδύναμη (ή και καλύτερη) με την «κλασική» PCR, ενώ παράλληλα έχει αρκετά πλεονεκτήματα τόσο σε σχέση με τις υπόλοιπες μοριακές τεχνικές όσο και σε σχέση με τις κλασσικές μικροβιολογικές τεχνικές. Σε αντίθεση με τις παλαιότερες τεχνικές, η RT-PCR δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες για τη μεταφορά και την αποθήκευση κλινικών δειγμάτων (χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα της εξέτασης) και έχει υψηλή αναλυτική ευαισθησία και ειδικότητα. Έχει την ίδια ευαισθησία και ειδικότητα για όλους τους μικροοργανισμούς του δείγματος, συμπεριλαμβανομένων των μη καλλιεργήσιμων και αυτών που είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν. Επιπλέον, ο χρόνος ανάλυσης είναι πολύ μικρότερος από τον χρόνο ανάλυσης από τις καλλιέργειες. Η ευαισθησία της RT-PCR στην ανίχνευση εύκολων προς καλλιέργεια αερόβιων μικροβίων είναι 100% σε σύγκριση με τις καλλιέργειες.

Ο χρόνος ανάλυσης έχει μεγάλη σημασία, προκειμένου ο γιατρός να αποφασίσει σχετικά με την καταλληλότερη θεραπεία. Οι τεχνικές με βάση τις καλλιέργειες είναι αρκετά απαιτητικές και χρονοβόρες (7-10 ημέρες), οπότε η θεραπεία είναι συχνά εμπειρική κατά την έναρξη της. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται συνήθως αυξημένη συνταγογράφηση αντιβιοτικών και κατά συνέπεια αυξημένο κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών.

Λαμβάνοντας υπόψη την κλινική σημασία των νοσημάτων του γεννητικού συστήματος του άνδρα, τα ήπια συμπτώματά τους ή ακόμη και την ασυμπτωματική κλινική πορεία καθώς και τη σημασία της ιατρικής έρευνας και στα δύο μέλη του ζεύγους με προβλήματα αναπαραγωγής, το AndroScan® Comprehensive επιτρέπει με μεγάλη ακρίβεια, ταχύτητα και αξιοπιστία, τη διάγνωση της λοίμωξης και της φλεγμονώδους διεργασίας του γεννητικού συστήματος στον άνδρα.

Share it