URL path: Αρχική σελίδα // Ψευδάργυρος (Zn) Σπέρματος

Ψευδάργυρος (Zn) Σπέρματος

Η μέτρηση του ψευδαργύρου στο σπέρμα χρησιμοποιείται στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας καθώς και στον έλεγχο της λειτουργίας του προστατικού αδένα.

Περισσότερες Πληροφορίες

Η κακή ποιότητα του σπέρματος μπορεί να είναι είτε αποτέλεσμα της παραγωγής από τους όρχεις ανώμαλων σπερματοζωαρίων, είτε της βλάβης στα σπερματοζωάρια κατά τη διαδρομή τους μετά τους όρχεις, στην επιδιδυμίδα, ή από μη φυσιολογικές εκκρίσεις των βοηθητικών αδένων του γεννητικού συστήματος. Οι εκκρίσεις από τους βοηθητικούς αδένες μπορούν να μετρηθούν για να αξιολογηθεί η λειτουργία των συγκεκριμένων αδένων, π.χ. το κιτρικό οξύ, ο ψευδάργυρος και η όξινη φωσφατάση για τον προστάτη, η φρουκτόζη και οι προσταγλανδίνες για τις σπερματοδόχους κύστεις, η L-καρνιτίνη και η ουδέτερη α-γλυκοσιδάση για την επιδιδυμίδα.

Οι λοιμώξεις του ουροποιογεννητικού συστήματος μπορεί μερικές φορές να προκαλέσουν μείωση στην έκκριση αυτών των δεικτών, αλλά η συνολική μετρούμενη τιμή μπορεί να παραμένει εντός του φυσιολογικού εύρους. Μια μόλυνση μπορεί επίσης να προκαλέσει μη αναστρέψιμες βλάβες στο εκκριτικό επιθήλιο, έτσι ώστε ακόμη και μετά τη θεραπεία, η εκκριτική ικανότητα να παραμένει χαμηλή.

Εκκριτική ικανότητα του προστάτη. Η ποσότητα του ψευδαργύρου, του κιτρικού οξέως και της όξινης φωσφατάσης στο σπέρμα, αποτελούν ένα αξιόπιστο μέτρο της εκκριτικής ικανότητας του προστάτη.

Ψευδάργυρος Σπέρματος

Τα ιχνοστοιχεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανδρική αναπαραγωγική ικανότητα λόγω της υψηλής δραστηριότητάς τους σε μοριακό επίπεδο, παρόλο που υπάρχουν στο σώμα σε πολύ μικρές ποσότητες. Ο ψευδάργυρος (Zn) είναι το δεύτερο μετά το σίδηρο, σε αφθονία μικροθρεπτικό στοιχείο των ανθρώπινων ιστών. Αν και ο ψευδάργυρος βρίσκεται στα περισσότερα είδη τροφίμων όπως το κόκκινο και το λευκό κρέας, τα ψάρια και το γάλα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) εκτιμά ότι το ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού έχει έλλειψη ψευδαργύρου. Ο ψευδάργυρος και το κιτρικό οξύ απεκκρίνονται από τον προστάτη ως ένα σύμπλοκο χαμηλού μοριακού βάρους και ως εκ τούτου, τα επίπεδα ψευδαργύρου στο σπερματικό πλάσμα τυπικά αντιπροσωπεύουν την προστατική εκκριτική λειτουργία. Μετά την εκσπερμάτιση, το ήμισυ της ποσότητας αυτού του συμπλόκου αναδιανέμεται και συνδέεται με ενώσεις μεσαίου και υψηλού μοριακού βάρους που παράγονται από τις σπερματοδόχους κύστεις.

Η μείωση της συγκέντρωσης του ψευδαργύρου στο σπέρμα μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς πρόσληψης, μειωμένης απορρόφησης, αυξημένης απώλειας ή αυξημένης ζήτησης. Η συνηθέστερη αιτία είναι η ανεπαρκής πρόσληψη ως αποτέλεσμα μιας διατροφής χαμηλής σε ψευδάργυρο ή πολύ πλούσιας σε φυτικά οξέα. Επιπρόσθετα, μπορεί να εμφανιστούν αυξημένες απώλειες ψευδαργύρου στα ούρα κάτω από συνθήκες έντονου καταβολισμού των μυών, όπως στη σηψαιμία ή ιατρογενώς μετά από παρατεταμένη χρήση ορισμένων φαρμάκων. Η απότομη μείωση του ψευδαργύρου στο προστατικό υγρό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της συγκέντρωση του στο σπερματικό πλάσμα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, ο ψευδάργυρος έχει πολλές σημαντικές λειτουργίες και είναι απαραίτητος για τη σύλληψη, την εμφύτευση και την φυσιολογική έκβαση της εγκυμοσύνης. Ο ψευδάργυρος φυσιολογικά βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στο σπερματικό υγρό και έχει έναν πολύπλευρο ρόλο στις λειτουργικές ιδιότητες του σπέρματος:

  • Επιδρά στην ρευστότητα των λιπιδίων και συνεπώς, στη σταθερότητα των βιολογικών μεμβρανών
  • Επιδρά στην σταθερότητα της χρωματίνης των σπερματοζωαρίων
  • Συμμετέχει στο σχηματισμό ελεύθερων ριζών οξυγόνου
  • Διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο στην αντίδραση του ακροσώματος
  • Φαίνεται να παίζει ρόλο στην ικανότητα του σπέρματος να διεισδύει στην βλέννα του τραχήλου της μήτρας
  • Φαίνεται να παίζει ρόλο στους βασικούς παράγοντες ποιότητας του σπέρματος (κινητικότητα, συγκέντρωση, μορφολογία)

Πολλές μελέτες δείχνουν ότι το επίπεδο του ψευδαργύρου στο σπερματικό πλάσμα των υπογόνιμων ανδρών είναι σημαντικά χαμηλότερο από αυτό των φυσιολογικών. Η λήψη των κατάλληλων συμπληρωμάτων ψευδαργύρου μπορεί να αυξήσει σημαντικά την ποιότητα του σπέρματος των υπογόνιμων ανδρών.

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Share it