URL path: Αρχική σελίδα // Σπερμοδιάγραμμα Πλήρες

Σπερμοδιάγραμμα Πλήρες

Η διενέργεια του πλήρους σπερμοδιαγράμματος χρησιμοποιείται στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας και αποτελείται από διάφορες επιμέρους αναλύσεις, οι οποίες βοηθούν στον καθορισμό των αιτιών της υπογονιμότητας.

Το πλήρες σπερμοδιάγραμμα χρησιμοποιείται ακόμη στην παρακολούθηση της κιρσοκήλης και στον έλεγχο της επιτυχούς απολίνωσης των σπερματικών πόρων (βασεκτομή) ως μέθοδος ανδρικής αντισύλληψης.

Περισσότερες Πληροφορίες

Το σπέρμα αποτελείται από τα σπερματοζωάρια που βρίσκονται μέσα στο σπερματικό υγρό (πλάσμα). Η λειτουργία του σπερματικού υγρού είναι να παρέχει τη διατροφή και το υλικό για τη μεταφορά των σπερματοζωαρίων στον ενδοτραχηλικό βλεννογόνο. Η ανδρική γονιμότητα μπορεί να επηρεαστεί από διάφορες αιτίες. Κύριο αίτιο μεταξύ αυτών είναι η μείωση στον αριθμό των βιώσιμων σπερματοζωαρίων. Άλλες αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν των ανώμαλη μορφολογία των σπερματοζωαρίων καθώς και ανωμαλίες του σπερματικού υγρού.

Επειδή η δυσκολία τεκνοποίησης αποτελεί ένα θέμα που σχετίζεται με άντρες, η διεξοδική ανάλυση του σπέρματος είναι ένα αποτελεσματικό, μη επεμβατικό πρώτο βήμα στην αξιολόγηση ενός ζευγαριού που δυσκολεύεται στην απόκτηση παιδιού. Στη Διαγνωστική Αθηνών, η δέσμευση μας είναι ότι θα ολοκληρώσουμε το σπερμοδιάγραμμα γρήγορα, με ακρίβεια και αξιοπιστία, έτσι ώστε να λάβετε μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο δράσης.

Η έγκαιρη ανάλυση του σπέρματος και το λεπτομερές σπερμοδιάγραμμα μπορεί να απλοποιήσει σε μεγάλο βαθμό και να επιταχύνει την εύρεση της αποτελεσματικότερης θεραπείας για το ζευγάρι. Επειδή χρειάζονται περίπου 3 μήνες για να παραχθούν τα ώριμα σπερματοζωάρια, υπάρχει συχνά καθυστέρηση 4 έως 6 μήνες μεταξύ της θεραπείας και των αλλαγών έτσι όπως καταγράφονται στο σπερμοδιάγραμμα. Έτσι, εκτός από την αύξηση των επιλογών, η λεπτομερής ανάλυση του σπέρματος και η βελτίωση της ποιότητας του με διάφορους τρόπους, μπορεί να μειώσει την ανάγκη για πιο περίπλοκες θεραπείες της γυναίκας.

Πότε πρέπει να γίνεται το σπερμοδιάγραμμα;

Το 85% των ζευγαριών θα τεκνοποιήσει μέσα σε ένα χρόνο όταν υπάρχουν τακτικές και κανονικές επαφές χωρίς τη χρήση αντισυλληπτικών μέτρων. Αυτό σημαίνει εκσπερμάτιση εντός του κόλπου και κατά προτίμηση τις γόνιμες ημέρες της συντρόφου (χωρίς απαραίτητα τη χρήση βοηθημάτων πρόβλεψης της ωορρηξίας).

Ένα ζευγάρι θεωρείται υπογόνιμο εάν δεν επιτευχθεί σύλληψη μετά από 12 μήνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς) προσπάθειας. Ωστόσο, όταν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από 35 ετών και δεδομένου ότι τα ποσοστά γονιμότητας αρχίζουν να μειώνονται, θεωρείται συνετό να ξεκινήσει η διερεύνηση μετά από 6 μήνες προσπάθειας. Έτσι, αν ένα ζευγάρι που η γυναίκα είναι κάτω των 35 ετών δεν έχει συλλάβει σε ένα χρόνο ή όταν η γυναίκα είναι πάνω από 35 και δεν έχει συλλάβει σε 6 μήνες, θα πρέπει να γίνει ανάλυση σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) και να ξεκινήσει ο έλεγχος της γονιμότητας – τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας.

Τι συμβαίνει εάν εντοπιστούν προβλήματα στην ανάλυση σπέρματος;

Η ανάλυση του σπέρματος έχει σημαντική μεταβλητότητα ακόμη και εντός του ιδίου ατόμου. Συνεπώς, συνιστάται πάντοτε να πραγματοποιούνται περισσότερα από ένα σπερμοδιαγράμματα προκειμένου να τεθεί η οποιαδήποτε διάγνωση. Μερικοί άνδρες έχουν τόσο μεγάλη διακύμανση στις τιμές του σπερμοδιαγράμματος ώστε να πρέπει να διενεργηθούν περισσότερα από δύο σπερμοδιαγράμματα για να καθοριστεί η οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση. Όπως και να έχει, το πιο σημαντικό πρώτο βήμα στην αξιολόγηση του δυναμικού γονιμότητας του άνδρα είναι η ανάλυση σπέρματος με το σπερμοδιάγραμμα.

Στο 75% των περιπτώσεων μπορούν να βρεθούν οι αιτίες και να αναστραφούν πολλά από τα παθολογικά ευρήματα στο σπερμοδιάγραμμα. Όμως στο ένα τρίτο των περιπτώσεων οι αιτίες δεν είναι αναστρέψιμες. Και σε αυτές όμως τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις για την τεκνοποίηση.

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος μαγικός αριθμός στο σπερμοδιάγραμμα των ανδρών των οποίων οι σύντροφοι θα μείνουν έγκυες που να τους διαχωρίζει από εκείνους που δεν θα μπορέσουν. Οι σύντροφοι ορισμένων ανδρών με πολύ φτωχά αποτελέσματα στην ανάλυση σπέρματος μπορεί να συλλάβουν εύκολα. Οι σύντροφοι ορισμένων ανδρών με εξαιρετικά αποτελέσματα στο σπερμοδιάγραμμα μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Ωστόσο, οι άνδρες με καλά αποτελέσματα στο σπερμοδιάγραμμα ως ομάδα, θα τεκνοποιήσουν με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από εκείνους με μέτρια ή φτωχά αποτελέσματα στην εξέταση του σπέρματος.

Το σπερμοδιάγραμμα θα βοηθήσει να καθοριστεί αν υπάρχει ανδρικός παράγοντας εμπλεκόμενος στην υπογονιμότητα του ζευγαριού. Ορισμένα συμπεράσματα της ανάλυσης σπέρματος δείχνουν συγκεκριμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, ο αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να υποδηλώνει κάποια φλεγμονή. Βέβαια, άλλες ανωμαλίες στο σπερμοδιάγραμμα δεν είναι τόσο ειδικές. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες αιτίες για τον μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων (ολιγοζωοσπερμία) ή τη μειωμένη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων (ασθενοζωοσπερμία).

Όροι που χρησιμοποιούνται στο Σπερμοδιάγραμμα

Κατά την εξέταση του σπέρματος μπορεί να παρατηρηθούν διάφορα χαρακτηριστικά που αφορούν τους 4 βασικούς ποιοτικούς χαρακτήρες του σπέρματος, δηλαδή του όγκου του σπέρματος, της συγκέντρωσης των σπερματοζωαρίων, της κινητικότητας και της μορφολογίας τους.

Έτσι είναι δυνατό στο συμπέρασμα του σπερμοδιαγράμματος να αναφέρεται κάποιος ή κάποιοι από τους παρακάτω ιατρικούς όρους:

Ολιγοζωοσπερμία

Ολιγοζωοσπερμία (ή ολιγοσπερμία) ονομάζεται η κατάσταση όπου η συγκέντρωση των σπερματοζωαρίων είναι μικρότερη από 15 εκατομμύρια ανά ml ή όταν ολόκληρη η εκσπερμάτιση έχει λιγότερα από 39 εκατομμύρια σπερματοζωάρια. Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί ολιγοζωοσπερμίας (ήπια – μέτρια – σοβαρή). Μπορεί να οφείλεται σε βλάβες κατά τη σπερματογένεση (τη δημιουργία των σπερματοζωαρίων στους όρχεις, ορχικοί παράγοντες) ή από την παρουσία εμποδίων κατά μήκος της διαδρομής των σπερματοζωαρίων (μετα-ορχικοί παράγοντες) ή μπορεί να οφείλεται σε άλλους παράγοντες (προ-ορχικούς) όπως ο υπογοναδισμός. Η ολιγοζωοσπερμία μπορεί να είναι μόνιμη ή παροδική. Η πλήρης διερεύνηση του ασθενούς (εκτός από το σπερμοδιάγραμμα) με συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να αποκαλύψουν τα αίτια. Η ολιγοσπερμία αρκετά συχνά συνδέεται με την παρουσία παχυσαρκίας ή αυξημένου βάρους.

Ασθενοζωοσπερμία

Ασθενοζωοσπερμία (ή ασθενοσπερμία) ονομάζεται η κατάσταση κατά την οποία υπάρχει μείωση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων. Είναι η συχνότερη από τις παθολογικές καταστάσεις που παρατηρούνται στο σπερμοδιάγραμμα και μπορεί να οφείλεται σε μια σειρά αιτιών. Αποτελεί από τους συχνότερους παράγοντες υπογονιμότητας. Η πλήρης ακινησία των σπερματοζωαρίων (100%) βέβαια είναι πολύ σπάνια – συμβαίνει σε 1 κάθε 5.000 άνδρες και μπορεί να οφείλεται σε γενετικές μεταβολικές διαταραχές, σε υπερμικροσκοπικές δομικές ανωμαλίες του κινητικού μηχανισμού της ουράς (πρωτοπαθής ακινησία κροσσών) και σε νεκροζωοσπερμία.

Το επίπεδο κατακερματισμού του DNA των σπερματοζωαρίων είναι υψηλότερο σε άνδρες με ασθενοζωοσπερμία σε σύγκριση με άνδρες με ολιγοζωοσπερμία ή τερατοζωοσπερμία. Όπως έχει δειχθεί, τα υψηλά επίπεδα κατακερματισμού του DNA αποτελούν έναν ισχυρό δείκτη της ανδρικής υπογονιμότητας.

Ολιγο-ασθενοζωοσπερμία

Η ολιγο-ασθενοζωοσπερμία αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία υπάρχει συγχρόνως μείωση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων και της συγκέντρωσης ή και του ολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων.

Τερατοζοοσπερμία

Η τερατοζωοσπερμία (ή τεραοσπερμία) αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία υπάρχει αυξημένο ποσοστό ανώμαλων μορφολογικά σπερματοζωαρίων. Η τερατοζωοσπερμία επηρεάζει τη γονιμότητα. Τα αίτια τις περισσότερες φορές είναι άγνωστα, όμως αρκετές φορές μπορεί να οφείλεται στην παρουσία άλλων παθολογικών καταστάσεων όπως η νόσος Hodgkin, η κοιλιοκάκη και τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, ο τρόπος ζωής (παχυσαρκία, κάπνισμα κλπ) και η κιρσοκήλη. Η σφαιροζωοσπερμία, μια ιδιαίτερη κατάσταση τερατοζωοσπερμίας κατά την οποία υπάρχει αυξημένο ποσοστό (>85%) σπερματοζωαρίων με σφαιρική κεφαλή χωρίς ακρόσωμα. Η κατάσταση αυτή είναι σπάνια και συνοδεύεται από αυξημένα ποσοστά υπογονιμότητας ή και αδυναμίας τεκνοποίησης. Η διάγνωση όλων των καταστάσεων τερατοζωοσπερμίας απαιτούν μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση του ιατρού στη διενέργεια του σπερμοδιαγράμματος.

Ολιγο-Ασθενο-Τερατοζωοσπερμία

Η ολιγο-ασθενο-τερατοζωοσπερμία αναφέρεται στην κατάσταση κατά την οποία υπάρχει συγχρόνως μείωση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων, της συγκέντρωσης ή και του ολικού αριθμού των σπερματοζωαρίων καθώς και παρουσία μεγάλου ποσοστού (>95%) ανώμαλων μορφών.

Αζωοσπερμία

Αζωοσπερμία ονομάζεται η κατάσταση παντελούς έλλειψης σπερματοζωαρίων στο σπέρμα. Περίπου το 1-2% του συνολικού ανδρικού πληθυσμού επηρεάζεται από αυτήν την κατάσταση και είναι υπεύθυνη για το 20% των περιπτώσεων ανδρικής υπογονιμότητας. Μπορεί να οφείλεται είτε σε έλλειψη διέγερσης των όρχεων για παραγωγή σπερματοζωαρίων (προ-ορχικά αίτια), είτε λόγω βλάβης των όρχεων (ορχικά αίτια), είτε σε απόφραξη των πόρων που παρεμποδίζουν τη μεταφορά των σπερματοζωαρίων (μετά-ορχικά αίτια). Για τη διάγνωση της αζωοσπερμίας απαιτείται ιδιαίτερη και προσεκτική παρατήρηση στο σπερμοδιάγραμμα. Για τον προσδιορισμό των πιθανών αιτιών χρειάζονται και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις (εκτός από το σπερμοδιάγραμμα), όλες διαθέσιμες από τη Διαγνωστική Αθηνών. Η αζωοσπερμία (όπως και η ολιγοζωοσπερμία) έχει συσχετιστεί με την παρουσία παχυσαρκίας.

Πολυζωοσπερμία

Πολυζωοσπερμία ονομάζεται η κατάσταση όταν υπάρχουν στο σπερμοδιάγραμμα περισσότερα από 250 εκατομμύρια σπερματοζωαρίων ανά ml. Μπορεί να αποτελεί αιτία υπογονιμότητας, δεδομένου ότι μια τέτοια υψηλή συγκέντρωση μπορεί να δυσχεράνει την κίνηση των σπερματοζωαρίων. Η πολυζωοσπερμία συνήθως συσχετίζεται με μείωση του όγκου του σπέρματος.

Υποσπερμία

Υποσπερμία ονομάζεται η παθολογική κατάσταση όπου ο όγκος του σπέρματος είναι μικρότερος από 1.5 ml. Ο όγκος του σπέρματος όπως μετράται στο σπερμοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (τεχνικούς –διαδικασία λήψης, ψυχολογική διάθεση κλπ) και μπορεί να ποικίλλει αρκετά. Η υποσπερμία μπορεί να αποτελεί λόγο υπογονιμότητας μόνο αν συνδυάζεται και με κάποια άλλη παθολογική κατάσταση, π.χ. μαζί με ολιγοζωοσπερμία.

Υπερσπερμία

Υποσπερμία ονομάζεται η παθολογική κατάσταση όπου ο όγκος του σπέρματος είναι μεγαλύτερος από 6.0 ml. Ορισμένες φορές η υπερσπερμία μπορεί να είναι αποτέλεσμα φλεγμονών. Στην περίπτωση της φλεγμονής μπορεί να φαίνεται στο σπερμοδιάγραμμα αυξημένος αριθμός πυοσφαιρίων.

Ασπερμία

Ασπερμία ονομάζεται η παθολογική κατάσταση κατά την οποία απουσιάζει εντελώς η εκσπερμάτιση. Από τις πιο συνηθισμένες αιτίες ασπερμίας είναι η παλίνδρομη εκσπερμάτιση εξαιτίας λήψης φαρμάκων ή διάφορων χειρουργικών επεμβάσεων.

Γιατί να επιλέξετε εμάς για το Σπερμοδιάγραμμα σας;

Η εξέταση του σπέρματος ή σπερμοδιάγραμμα, αποτελεί μια πολύπλοκη ιατρική ανάλυση. Στη Διαγνωστική Αθηνών κάνουμε πολύ περισσότερα σπερμοδιαγράμματα από τα τυπικά μικροβιολογικά εργαστήρια και ως εκ τούτου όλο το προσωπικό έχει εξαιρετική εμπειρία σε όλες τις φάσεις διενέργειας του σπερμοδιαγράμματος (προ-αναλυτική, αναλυτική και μετά-αναλυτική). Σε αντίθεση με άλλα εργαστήρια «σπερματολογίας» ή εργαστήρια κλινικών εξωσωματικής γονιμοποίησης, στο εργαστήριο μας κάνουμε όλες τις αναλύσεις σπέρματος αμέσως μετά τη λήψη του δείγματος και εκτελούμε όλες τις απαραίτητες δευτερεύουσες και συμπληρωματικές εξετάσεις που μπορεί να χρειαστούν είτε στο ίδιο δείγμα σπέρματος είτε σε άλλα βιολογικά υλικά (αίμα, ούρα κλπ.). Το γεγονός αυτό μεγιστοποιεί τις πληροφορίες που μπορεί να ληφθούν προκειμένου να τεθεί οριστικά η διάγνωση και να περιοριστεί ο αριθμός των αναλύσεων σπέρματος που μπορεί να χρειαστεί κάποιος.

Εμπειρία: Οι εξετάσεις στο σπέρμα είναι πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές. Μια ακατάλληλη ή ανεπαρκής ανάλυση σπέρματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια ιατρικής πληροφορίας, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την θεραπεία του ασθενούς. Σε αντίθεση με πολλές άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, η ανάλυση σπέρματος στηρίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία εκείνων που την εκτελούν. Στη Διαγνωστική Αθηνών διαθέτουμε εξελιγμένα πρωτόκολλα εργαστηριακής ανάλυσης και το σύνολο των εξετάσεων πραγματοποιείται και επιβλέπεται από τον πολύ έμπειρο εργαστηριακό Ιατρό Βιοπαθολόγο, επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Χρόνος: Για να έχουμε ακριβή αποτελέσματα στην ανάλυση του σπέρματος, το δείγμα πρέπει να εξετασθεί εντός μίας ώρας από τη συλλογή του. Εάν όχι, η μέτρηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι εξαιρετικά ανακριβή. Στη Διαγνωστική Αθηνών η εξέταση πραγματοποιείται στο χώρο του εργαστηρίου, κατόπιν ραντεβού ενώ δεν αναλύεται άλλο δείγμα ταυτόχρονα. Στην ιδανική περίπτωση, το δείγμα πρέπει να συλλέγεται στο εργαστήριο. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να προσκομίσετε το δείγμα από το σπίτι ακολουθώντας τις Οδηγίες Λήψης.

Χώρος: Στη Διαγνωστική Αθηνών διαθέτουμε έναν ιδιαίτερο διακριτικό χώρο για τη λήψη του δείγματος, εφοδιασμένο με TV & WiFi με σκοπό την άνεση του ασθενούς κατά την λήψη του δείγματος.

Πληρότητα Εργαστηρίου: Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του σπέρματος, ορισμένα ευρήματα μπορεί να υποδείξουν την ανάγκη για πρόσθετες εξετάσεις. Στη Διαγνωστική Αθηνών, ένα ιατρικό κλινικό εργαστήριο, έχουμε την ικανότητα να κάνουμε όλες τις εξετάσεις που μπορεί να απαιτηθούν είτε στο σπέρμα, είτε στα ούρα, είτε στο αίμα του ασθενούς, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας.

Ιατρική γνωμάτευση. Τα τελικά αποτελέσματα δεν αποτελούν μόνο αριθμούς και μετρήσεις. Αντιπροσωπεύουν μια ιατρική πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα συζητούνται και αναλύονται από τον Ιατρό του εργαστηρίου στον ασθενή, διευκρινίζοντας πιθανές απορίες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα συζητούνται με το γιατρό σας, βοηθώντας και συμμετέχοντας ώστε να δημιουργηθεί εγκαίρως το κατάλληλο σχέδιο θεραπευτικής παρέμβασης.

Διαθέτουμε εργαστηριακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλα προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της ανάλυσης του σπέρματος.

Οι διαδικασίες όλων των εξετάσεων στο σπέρμα διενεργούνται σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

Συνεργαζόμαστε στενά με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε στους ασθενείς και τους επιστήμονες υγείας που μας εμπιστεύονται, ένα πολύ μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων και καινοτόμων εργαστηριακών αναλύσεων που αφορούν την διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας.

Διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες. Η Διαγνωστική Αθηνών εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί και είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001:2008 (πλέον ISO 9001:2015) και επιπλέον της συμμετοχής στους τυπικούς εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους συμμετέχουμε σε εξειδικευμένους ποιοτικούς ελέγχους που αφορούν στο σπερμοδιάγραμμα και τις αναλύσεις σπέρματος.

Εύκολη διαδικασία ραντεβού. Υπάρχει η δυνατότητα για ραντεβού τις καθημερινές από τις 7.30 το πρωί ως τις 19.30 το βράδυ και επιπλέον το Σάββατο από τις 8.00 μέχρι τις 11.30 το πρωί.

Εξαιρετικά γρήγοροι χρόνοι απαντήσεων και δυνατότητα εφόσον παραστεί ανάγκη, έκδοση των αποτελεσμάτων αυθημερόν. Τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος (όπως και όλων των εξετάσεων) μπορούν να σταλούν με e-mail, fax και ταχυδρομικώς είτε να παραληφθούν από το εργαστήριο, φροντίζοντας πάντοτε τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου.

Τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος μπορεί να εκδοθούν και στα Αγγλικά χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Η πρόσβαση στη Διαγνωστική Αθηνών είναι εξαιρετικά εύκολη από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το αυτοκίνητο (εκτός δακτυλίου) είτε για την παράδοση του δείγματος είτε για το ραντεβού σας.

Οι τιμές μας τόσο για το σπερμοδιάγραμμα όσο και για τις υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις είναι οι ανταγωνιστικότερες.

Share it