URL path: Αρχική σελίδα // Σπερμοδιάγραμμα Βασικό

Σπερμοδιάγραμμα Βασικό

Η διενέργεια του βασικού σπερμοδιαγράμματος χρησιμοποιείται ως ένα πρώτο, βασικό βήμα, στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας και αποτελείται από διάφορες επιμέρους αναλύσεις, οι οποίες βοηθούν στον καθορισμό των αιτιών της υπογονιμότητας.

Το βασικό σπερμοδιάγραμμα χρησιμοποιείται ακόμη στην παρακολούθηση της κιρσοκήλης και στον έλεγχο της επιτυχούς απολίνωσης των σπερματικών πόρων (βασεκτομή) ως μέθοδος ανδρικής αντισύλληψης.

Πότε πρέπει να γίνεται το σπερμοδιάγραμμα;

Το 85% των ζευγαριών θα τεκνοποιήσει μέσα σε ένα χρόνο όταν υπάρχουν τακτικές και κανονικές επαφές χωρίς τη χρήση αντισυλληπτικών μέτρων. Αυτό σημαίνει εκσπερμάτιση εντός του κόλπου και κατά προτίμηση τις γόνιμες ημέρες της συντρόφου.

Ένα ζευγάρι θεωρείται υπογόνιμο εάν δεν επιτευχθεί σύλληψη μετά από 12 μήνες (όχι απαραίτητα διαδοχικούς) προσπάθειας. Ωστόσο, όταν η γυναίκα είναι μεγαλύτερη από 35 ετών και δεδομένου ότι τα ποσοστά γονιμότητας αρχίζουν να μειώνονται, θεωρείται συνετό να ξεκινήσει η διερεύνηση μετά από 6 μήνες προσπάθειας. Έτσι, αν ένα ζευγάρι στο οποίο η γυναίκα είναι κάτω των 35 ετών δεν έχει συλλάβει σε ένα χρόνο ή όταν η γυναίκα είναι πάνω από 35 και δεν έχει συλλάβει σε 6 μήνες, θα πρέπει να γίνει έλεγχος σπέρματος (σπερμοδιάγραμμα) και να ξεκινήσει η διερεύνηση της γονιμότητας – τόσο της ανδρικής όσο και της γυναικείας.

Τι συμβαίνει εάν εντοπιστούν προβλήματα στην εξέταση σπέρματος;

Ο έλεγχος του σπέρματος έχει σημαντική μεταβλητότητα ακόμη και εντός του ιδίου ατόμου. Συνεπώς, συνιστάται πάντοτε να πραγματοποιούνται τουλάχιστον δύο σπερμοδιαγράμματα προκειμένου να τεθεί η οποιαδήποτε διάγνωση. Μερικοί άνδρες έχουν τόσο μεγάλη διακύμανση στις τιμές του σπερμοδιαγράμματος ώστε να πρέπει να διενεργηθούν περισσότερα από δύο σπερμοδιαγράμματα για να καθοριστεί η οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση. Όπως και να έχει, το πιο σημαντικό πρώτο βήμα στην αξιολόγηση του δυναμικού γονιμότητας του άνδρα είναι η ανάλυση σπέρματος με το σπερμοδιάγραμμα.

Στο 75% των περιπτώσεων μπορούν να βρεθούν οι αιτίες της υπογονιμότητας και να αναστραφούν πολλά από τα παθολογικά ευρήματα στο σπερμοδιάγραμμα. Όμως στο ένα τρίτο των περιπτώσεων οι αιτίες δεν είναι αναστρέψιμες. Και σε αυτές όμως τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις για την τεκνοποίηση.

Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος μαγικός αριθμός στο σπερμοδιάγραμμα των ανδρών των οποίων οι σύντροφοι θα μείνουν έγκυες που να τους διαχωρίζει από εκείνους που δεν θα μπορέσουν. Οι γυναίκες ανδρών με πολύ φτωχά αποτελέσματα στην ανάλυση σπέρματος μπορεί να συλλάβουν εύκολα. Οι γυναίκες ορισμένων ανδρών με εξαιρετικά αποτελέσματα στο σπερμοδιάγραμμα μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Ωστόσο, οι άνδρες με καλά αποτελέσματα στο σπερμοδιάγραμμα ως ομάδα, θα τεκνοποιήσουν με σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από εκείνους με μέτρια ή φτωχά αποτελέσματα στην εξέταση του σπέρματος.

Το σπερμοδιάγραμμα θα βοηθήσει να καθοριστεί αν υπάρχει ανδρικός παράγοντας εμπλεκόμενος στην υπογονιμότητα του ζευγαριού. Ορισμένα συμπεράσματα της ανάλυσης σπέρματος δείχνουν συγκεκριμένα προβλήματα. Για παράδειγμα, ο αυξημένος αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων μπορεί να υποδηλώνει κάποια φλεγμονή. Βέβαια, άλλες ανωμαλίες στο σπερμοδιάγραμμα δεν είναι τόσο ειδικές. Για παράδειγμα, υπάρχουν διάφορες αιτίες για τον μειωμένο αριθμό σπερματοζωαρίων (ολιγοζωοσπερμία) ή τη μειωμένη κινητικότητα των σπερματοζωαρίων (ασθενοζωοσπερμία).

Γιατί να επιλέξετε εμάς για το Σπερμοδιάγραμμα σας;

Η εξέταση του σπέρματος ή σπερμοδιάγραμμα, αποτελεί μια πολύπλοκη ιατρική ανάλυση. Στη Διαγνωστική Αθηνών κάνουμε πολύ περισσότερα σπερμοδιαγράμματα από τα τυπικά μικροβιολογικά εργαστήρια και ως εκ τούτου όλο το προσωπικό έχει εξαιρετική εμπειρία σε όλες τις φάσεις διενέργειας του σπερμοδιαγράμματος (προ-αναλυτική, αναλυτική και μετά-αναλυτική). Σε αντίθεση με άλλα εργαστήρια «σπερματολογίας» ή εργαστήρια κλινικών εξωσωματικής γονιμοποίησης, στο εργαστήριο μας κάνουμε όλες τις αναλύσεις σπέρματος αμέσως μετά τη λήψη του δείγματος και εκτελούμε όλες τις απαραίτητες δευτερεύουσες και συμπληρωματικές εξετάσεις που μπορεί να χρειαστούν είτε στο ίδιο δείγμα σπέρματος είτε σε άλλα βιολογικά υλικά (αίμα, ούρα κλπ.). Το γεγονός αυτό μεγιστοποιεί τις πληροφορίες που μπορεί να ληφθούν προκειμένου να τεθεί οριστικά η διάγνωση και να περιοριστεί ο αριθμός των αναλύσεων σπέρματος που μπορεί να χρειαστεί κάποιος.

Εμπειρία: Οι εξετάσεις στο σπέρμα είναι πολύπλοκες και τεχνικά απαιτητικές. Μια ακατάλληλη ή ανεπαρκής ανάλυση σπέρματος μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια ιατρικής πληροφορίας, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την θεραπεία του ασθενούς. Σε αντίθεση με πολλές άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, η ανάλυση σπέρματος στηρίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία εκείνων που την εκτελούν. Στη Διαγνωστική Αθηνών διαθέτουμε εξελιγμένα πρωτόκολλα εργαστηριακής ανάλυσης και το σύνολο των εξετάσεων πραγματοποιείται και επιβλέπεται από τον πολύ έμπειρο εργαστηριακό Ιατρό Βιοπαθολόγο, επιστημονικά υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Χρόνος: Για να έχουμε ακριβή αποτελέσματα στην ανάλυση του σπέρματος, το δείγμα πρέπει να εξετασθεί εντός μίας ώρας από τη συλλογή του. Εάν όχι, η μέτρηση της κινητικότητας των σπερματοζωαρίων καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά μπορεί να είναι εξαιρετικά ανακριβή. Στη Διαγνωστική Αθηνών η εξέταση πραγματοποιείται στο χώρο του εργαστηρίου, κατόπιν ραντεβού ενώ δεν αναλύεται άλλο δείγμα ταυτόχρονα. Στην ιδανική περίπτωση, το δείγμα πρέπει να συλλέγεται στο εργαστήριο. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να προσκομίσετε το δείγμα από το σπίτι ακολουθώντας τις Οδηγίες Λήψης.

Χώρος: Στη Διαγνωστική Αθηνών διαθέτουμε έναν ιδιαίτερο διακριτικό χώρο για τη λήψη του δείγματος, εφοδιασμένο με TV & WiFi με σκοπό την άνεση του ασθενούς κατά την λήψη του δείγματος.

Πληρότητα Εργαστηρίου: Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης του σπέρματος, ορισμένα ευρήματα μπορεί να υποδείξουν την ανάγκη για πρόσθετες εξετάσεις. Στη Διαγνωστική Αθηνών, ένα ιατρικό κλινικό εργαστήριο, έχουμε την ικανότητα να κάνουμε όλες τις εξετάσεις που μπορεί να απαιτηθούν είτε στο σπέρμα, είτε στα ούρα, είτε στο αίμα του ασθενούς, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια της ανδρικής υπογονιμότητας.

Ιατρική γνωμάτευση. Τα τελικά αποτελέσματα δεν αποτελούν μόνο αριθμούς και μετρήσεις. Αντιπροσωπεύουν μια ιατρική πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα συζητούνται και αναλύονται από τον Ιατρό του εργαστηρίου στον ασθενή, διευκρινίζοντας πιθανές απορίες. Επιπλέον, τα αποτελέσματα συζητούνται με το γιατρό σας, βοηθώντας και συμμετέχοντας ώστε να δημιουργηθεί εγκαίρως το κατάλληλο σχέδιο θεραπευτικής παρέμβασης.

Διαθέτουμε εργαστηριακό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, κατάλληλα προσαρμοσμένο για τις ανάγκες της ανάλυσης του σπέρματος.

Οι διαδικασίες όλων των εξετάσεων στο σπέρμα διενεργούνται σύμφωνα με τις τελευταίες κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ).

Συνεργαζόμαστε στενά με ερευνητικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, προκειμένου να μπορούμε να παρέχουμε στους ασθενείς και τους επιστήμονες υγείας που μας εμπιστεύονται, ένα πολύ μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων και καινοτόμων εργαστηριακών αναλύσεων που αφορούν την διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας.

Διασφάλιση της ποιότητας σε όλες τις διαδικασίες. Η Διαγνωστική Αθηνών εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί και είναι πιστοποιημένη με το πρότυπο ISO 9001:2008 (πλέον ISO 9001:2015) και επιπλέον της συμμετοχής στους τυπικούς εξωτερικούς ποιοτικούς ελέγχους συμμετέχουμε σε εξειδικευμένους ποιοτικούς ελέγχους που αφορούν στο σπερμοδιάγραμμα και τις αναλύσεις σπέρματος.

Εύκολη διαδικασία ραντεβού. Υπάρχει η δυνατότητα για ραντεβού τις καθημερινές από τις 7.30 το πρωί ως τις 19.30 το βράδυ και επιπλέον το Σάββατο από τις 8.00 μέχρι τις 11.30 το πρωί.

Εξαιρετικά γρήγοροι χρόνοι απαντήσεων και δυνατότητα εφόσον παραστεί ανάγκη, έκδοση των αποτελεσμάτων αυθημερόν. Τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος (όπως και όλων των εξετάσεων) μπορούν να σταλούν με e-mail, fax και ταχυδρομικώς είτε να παραληφθούν από το εργαστήριο, φροντίζοντας πάντοτε τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου.

Τα αποτελέσματα του σπερμοδιαγράμματος μπορεί να εκδοθούν και στα Αγγλικά χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Η πρόσβαση στη Διαγνωστική Αθηνών είναι εξαιρετικά εύκολη από όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς και το αυτοκίνητο (εκτός δακτυλίου) είτε για την παράδοση του δείγματος είτε για το ραντεβού σας.

Οι τιμές μας τόσο για το σπερμοδιάγραμμα όσο και για τις υπόλοιπες εργαστηριακές εξετάσεις είναι οι ανταγωνιστικότερες.

Share it