Διαβήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία αυξάνονται τα επίπεδα της γλυκόζης του αίματος, είτε λόγω ανεπαρκούς παραγωγής ινσουλίνης είτε λόγω μειωμένης ευαισθησίας στην κυκλοφορούσα ινσουλίνη. Ο παραμελημένος ή ανεπαρκώς ελεγχόμενος διαβήτης, μπορεί να οδηγήσει σε συμπτώματα όπως αυξημένη δίψα (πολυδιψία), αυξημένη πείνα (πολυφαγία) και συχνή ούρηση (πολυουρία). Ο μεταβολισμός των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των λιπών, άμεσα ή έμμεσα οδηγεί στην παραγωγή γλυκόζης. Η γλυκόζη είναι απαραίτητη για την παροχή ενέργειας σε κάθε κύτταρο του σώματος. Αν τα επίπεδα γλυκόζης γίνουν πολύ υψηλά, τότε γίνονται τοξικά για τον εγκέφαλο και άλλα όργανα του σώματος. Η αδυναμία διατήρησης του φυσιολογικού ελέγχου της γλυκόζης μπορεί να οδηγήσει σε πλήθος διαταραχών, καθώς και σε πρόωρη γήρανση.

Η παχυσαρκία, ο καθιστικός τρόπος ζωής, η κακή διατροφή και η γενετική προδιάθεση αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες για την εμφάνιση του σακχαρώδη διαβήτη.

Share it