URL path: Αρχική σελίδα // Νύχια, Έλεγχος για Μύκητες

Νύχια, Έλεγχος για Μύκητες

Ο έλεγχος του δέρματος και των εξαρτημάτων του (νύχια και τρίχες) για την παρουσία μυκήτων περιλαμβάνει την άμεση μικροσκοπική παρατήρηση του δείγματος, την καλλιέργεια του δείγματος και την ταυτοποίηση του μύκητα σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος.

Οι μυκητιασικές λοιμώξεις των κερατινοποιημένων ιστών (δέρματος, τριχών και νυχιών) μπορεί να προκληθούν από δερματοφυτικούς μύκητες (Δερματόφυτα) που ανήκουν στα γένη Epidermophyton, Microsporum και Trichophyton. Ευκαιριακές επιφανειακές μολύνσεις που μοιάζουν με αυτές που προκαλούν τα δερματόφυτα μπορεί να προκληθούν από ζύμες ή από άλλους μύκητες οι οποίοι συνήθως είναι σαπροφυτικοί.

Δερματόφυτα

Τα δερματόφυτα είναι μύκητες που μπορούν να χωριστούν σε τρεις ομάδες: Ανθρωπόφιλα, Ζωόφιλα και Γεώφιλα. Τα ανθρωπόφιλα δερματόφυτα μεταδίδονται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αποτελούν τις πιο συχνές λοιμώξεις. Οι λοιμώξεις από ζωόφιλα δερματόφυτα είναι συνήθως σποραδικές. Οι λοιμώξεις με γεώφιλα δερματόφυτα είναι πιο συχνές μετά από επαφή με το έδαφος ή μέσω κάποιου μολυσμένου ζώου μετά από επαφή του ίδιου με το έδαφος. Η διάγνωση της μόλυνσης γίνεται με την παρατήρηση της παρουσίας μυκητιασικών υφών στο δέρμα, στις τρίχες ή στα νύχια. Ωστόσο, είναι σημαντικό να γίνει και η καλλιέργεια του υλικού προκειμένου να προσδιοριστεί το γένος και είδος του μύκητα έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επιλογή της πιο κατάλληλης θεραπείας.

Οι λοιμώξεις από Δερματόφυτα (γνωστές και ως τριχοφυτίες) συνήθως αναφέρονται ως δερματοφυτία (tinea) ακολουθούμενη από το λατινικό όνομα της εμπλεκόμενης περιοχής του σώματος. Οι πιο συχνές δερματοφυτικές λοιμώξεις στους ενήλικες είναι η tinea pedis (πόδι του αθλητή) η οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την tinea unguium (ονυχομυκητίαση) και στα παιδιά η tinea captis (τριχοφυτία τριχωτού κεφαλής).

Η μόλυνση από τα δερματόφυτα είναι δερματική και γενικά περιορίζεται στις μη ζωντανές κερατινοποιημένες στοιβάδες, σε ασθενείς που είναι ανοσολογικά επαρκείς. Αυτό συμβαίνει επειδή τα δερματόφυτα δεν μπορούν να διεισδύσουν σε ιστούς που δεν είναι πλήρως κερατινοποιημένοι (δηλαδή βαθύτερους ιστούς και όργανα). Ωστόσο, οι αντιδράσεις σε τέτοιες λοιμώξεις μπορεί να κυμαίνονται από ήπιες έως σοβαρές ανάλογα με την ανοσολογική αντίδραση του ξενιστή, τη μολυσματικότητα των μυκήτων, τη θέση της λοίμωξης και ορισμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η ομάδα των δερματοφυτικών μυκήτων ταξινομείται σε τρία γένη: Epidermophyton, Microsporum και Trichophyton.

Μη Δερματοφυτικοί Μύκητες

Υπάρχουν μερικά μη δερματοφυτικά είδη μυκήτων που μπορεί να μολύνουν υγιές δέρμα και περιλαμβάνουν τα: Scytalidium dimidiatum, Scytalidium hyalinum, Phaeoannellomyces werneckii και Piedraia hortae. Μη δερματοφυτικά είδη, συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων, μπορεί να μολύνουν νύχια που έχουν βλάβες από τραυματισμούς, άλλο νόσημα ή προϋπάρχουσα μόλυνση από Δερματόφυτα. Τα μη δερματοφυτικά είδη μυκήτων ευθύνονται για λιγότερο από το 5% των ονυχομυκητιάσεων. Από τα είδη Candida, η Candida parapsilosis, η Candida guilliermondii και η Candida albicans έχουν αναφερθεί ως σημαντική αιτία ονυχομυκητιάσεων.

Το δέρμα μπορεί να είναι ένα όργανο στόχος για την ανάπτυξη μεταστατικών, πιθανώς αιματογενών μολύνσεων από μια ποικιλία μυκήτων που προκαλούν συστηματικές μυκητιάσεις σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς (νηματοειδείς μύκητες όπως είδη Aspergillus και Fusarium, είδη Candida, Cryptococcus neoformans, κλπ.). Μερικές φορές, μύκητες όπως ο Sporothrix schenckii ή ο Cryptococcus neoformans μπορεί να διεισδύσουν στους ιστούς μέσω διαδερμικού ενοφθαλμισμού και στη συνέχεια να προκαλέσουν τοπικά ή ενδεχομένως και συστηματικά, νόσο. Η Κρυπτοκόκκωση σε ασθενείς με μεταμόσχευση νεφρού και μόλυνση με HIV μπορεί να παρουσιασθεί με δερματικές αλλοιώσεις.

Επίσης, δερματικές βλάβες μπορεί να επιμολυνθούν από μύκητες Aspergillus και Alternaria όπως και είδη Ζυγομυκήτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ανάπτυξη του μύκητα είναι μόνο τοπική, μπορεί όμως να προκαλέσει εκτεταμένη ιστική νέκρωση.

Στη Διαγνωστική Αθηνών διενεργούμε ελέγχους με μοριακές εξετάσεις για τον εντοπισμό των μυκήτων ως παθογόνων παραγόντων, χρησιμοποιώντας διάφορα βιολογικά υλικά. Οι μοριακές εξετάσεις νέας γενιάς χαρακτηρίζονται από την ευαισθησία, την ειδικότητα, την ακρίβεια και την ταχύτητα στην αναζήτηση των παθογόνων μικροοργανισμών:

 

 

Σημαντική Σημείωση

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αποτελούν την σημαντικότερη παράμετρο για τη διάγνωση και την παρακολούθηση όλων των παθολογικών καταστάσεων. Το 70-80% των διαγνωστικών αποφάσεων βασίζεται στις εργαστηριακές εξετάσεις. Η ορθή ερμηνεία των εργαστηριακών αποτελεσμάτων επιτρέπει στον γιατρό να διακρίνει την "υγεία" από τη "νόσο".

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως το αριθμητικό αποτέλεσμα μιας μεμονωμένης ανάλυσης. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να ερμηνεύονται σε σχέση με το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό, τα κλινικά ευρήματα και τα αποτελέσματα άλλων εργαστηριακών εξετάσεων και πληροφοριών. Ο προσωπικός σας γιατρός μπορεί να εξηγήσει τη σημασία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σας.

Στη Διαγνωστική Αθηνών απαντάμε σε κάθε σας απορία σχετικά με τις εξετάσεις που κάνετε στο εργαστήριο μας και επικοινωνούμε με τον γιατρό σας προκειμένου να έχετε την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα.

Επιπρόσθετες πληροφορίες
Share it