URL path: Αρχική σελίδα // Blog // Εντερικό Μικροβίωμα - EnteroScan® // M2-PK. Νέα Εξέταση για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου
Blog
Εντερικό Μικροβίωμα - EnteroScan®

M2-PK. Νέα Εξέταση για τον Καρκίνο του Παχέος Εντέρου

Αν η εξέταση M2-PK είναι αρνητική τότε δεν χρειάζεται περεταίρω έλεγχος με κολονοσκόπηση.

O καρκίνος του παχέος εντέρου είναι μία από τις πιο συχνές μορφές καρκίνου στο δυτικό κόσμο, επηρεάζοντας περίπου 530.000 άτομα ετησίως στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, με αποτέλεσμα 255.000 θανάτους κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα, είναι ο 3ος σε συχνότητα καρκίνος (μετά τον καρκίνο των πνευμόνων και του μαστού) με περίπου 4.000 νέα περιστατικά και 2.500 θανάτους κάθε χρόνο! Αν διαγνωσθεί έγκαιρα, οι πιθανότητες ίασης είναι πολύ υψηλές (σχεδόν 100%). Η οικογενής προδιάθεση, τα λιπαρά τρόφιμα, η παχυσαρκία, το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η έλλειψη άσκησης και η ηλικία, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη καρκίνου στο παχύ έντερο.

Η πιο αξιόπιστη και πιο αποτελεσματική μέθοδος για τη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εντέρου είναι η κολονοσκόπηση, η οποία (πρέπει να) πραγματοποιείται ως διαγνωστική εξέταση κάθε δέκα χρόνια μετά την ηλικία των 55 ετών και κατά την οποία εξετάζεται το σύνολο του παχέος εντέρου. Κατά την κολονοσκόπηση ο εξεταστής μπορεί να δει λεπτομερώς το εσωτερικό του παχέος εντέρου και ταυτόχρονα να πάρει δείγματα ιστών για περεταίρω ανάλυση. Αν βρεθούν πολύποδες υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρεθούν αμέσως. Οι εντερικοί πολύποδες (αδενώματα) θεωρούνται ως πρόδρομες μορφές για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Αν υπάρχει θετικό οικογενειακό ιστορικό, δηλαδή αν κάποιος στο οικογενειακό κύκλο έχει ήδη νοσήσει από καρκίνο του παχέος εντέρου, η κολονοσκόπηση θα πρέπει να γίνεται πριν από την ηλικία των 50 ετών. Ωστόσο, η αποδοχή αυτής της επεμβατικής μεθόδου από τον γενικό πληθυσμό είναι χαμηλή (και δαπανηρή). Για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου του καρκίνου του παχέος εντέρου, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τα επόμενα καλύτερα εργαλεία ελέγχου, τα οποία θα πρέπει να είναι εύκολα, οικονομικά και πάνω από όλα, καλά αποδεκτά από τους ασθενείς. Οι ασθενείς που προσδιορίζονται με αυτά τα εργαλεία, θα πρέπει να διερευνώνται περαιτέρω με κολονοσκόπηση.

Μέχρι σήμερα η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη δοκιμασία για τον προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου του παχέος εντέρου, είναι η αναζήτηση κρυφού αίματος στα κόπρανα (Αιμοσφαιρίνη Κοπράνων). Επειδή η συγκεκριμένη εξέταση αναγνωρίζει απλώς την παρουσία αίματος στα κόπρανα, η Αιμοσφαιρίνη Κοπράνων είναι μη ειδική για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Επιπλέον, η εξέταση μπορεί να αναγνωρίσει μόνον τους όγκους του παχέος εντέρου που αιμορραγούν. Στη μεγαλύτερη μελέτη που διεξήχθη μέχρι σήμερα για το θέμα αυτό και στην οποία 2.885 συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ολική κολονοσκόπηση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόνο το 23.9% των συμμετεχόντων με νεοπλασία, είχε θετική τη δοκιμασία Αιμοσφαιρίνης Κοπράνων.

Η εξέταση M2-PK (Μ2 Πυροσταφυλική Κινάση) είναι μια εντελώς νέα προσέγγιση στις εξετάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου. Μέχρι τώρα, μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο μη-ειδικές δοκιμές για την παρουσία αίματος στα κόπρανα, ως μια ένδειξη ενός υπάρχοντος καρκίνου του εντέρου ή κάποιας αρχόμενης νεοπλασίας. Με τη νέα εξέταση για την M2-PK στα κόπρανα, είναι δυνατό να ανιχνευθούν καρκίνοι του εντέρου που είτε αιμορραγούν είτε όχι, καθώς και οι πολύποδες, με υψηλή ευαισθησία (>85%) και ειδικότητα (>95%). Τα καρκινικά κύτταρα και οι πολύποδες παράγουν ένα ειδικό ένζυμο σε μια ειδική μορφή, την πυροσταφυλική κινάση Μ2 (ΡΚ-Μ2). Αυτό το ισοένζυμο Μ2-ΡΚ, είναι το χαρακτηριστικό ένζυμο όλων των διαιρούμενων καρκινικών κυττάρων. Αν έχει σχηματιστεί όγκος, θα υπάρχει επίσης και αύξηση στην ποσότητα του ισοενζύμου Μ2-ΡΚ.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της εξέτασης Μ2-PK είναι:

  • Υψηλή ευαισθησία (>85%)
  • Υψηλή ειδικότητα (>95%)
  • Δεν εξαρτάται από την παρουσία αίματος
  • Ανιχνεύει πολύποδες του εντέρου με ή χωρίς αιμορραγία, ειδικά πολύποδες > 1 cm
  • Ανιχνεύει όγκους του εντέρου με ή χωρίς αιμορραγία
  • Δεν επηρεάζεται από τη λήψη συγκεκριμένων τροφών
  • Δεν απαιτείται ειδική δίαιτα
  • Δεν έχει ψευδή αποτελέσματα εξαιτίας αιμορροΐδων ή άλλων πηγών αίματος στο γαστρεντερικό
  • Αρκεί ένα μόνο πολύ μικρό δείγμα κοπράνων

Η Διαγνωστική Αθηνών είναι το 1ο εργαστήριο στην Ελλάδα που πραγματοποιεί την εξέταση Μ2-ΡΚ.

Δείτε το έντυπο της εξέτασης M2-PK

Εξέταση Πυροσταφυλική Κινάση (M2-PK) Κοπράνων

Βιβλιογραφία

Uppara et al. World Journal of Surgical Oncology (2015) 13:48

Yong et al. Gut and Liver (2015), 9(5), 641-648

Sithambaram et al. PLoS ONE (2015), 10(7): e0131616. doi:10.1371/journal.pone.0131616

Tonus et al. World J Gastroenterol (2012), 18(30): 4004-4011

Share it